Patofyziologie a terapie bolesti [D0704002]

Relaxační techniky přístrojové stimulace v léčbě bolesti

Autor: Vladimír Masopust

Patofyziologie a terapie bolesti - 1.NMgr. Fyzioterapie 

Sugesce, hypnóza a imaginace v léčbě bolesti

Autor: Vladimír Masopust, Vladimír Masopust

Patofyziologie a terapie bolesti - 1.NMgr. Fyzioterapie 

Psychologie bolesti

Autor: Petr Knotek

Patofyziologie a terapie bolesti - 1.NMgr. Fyzioterapie 

Invazivní techniky

Autor: Pavel Kleisner

Patofyziologie a terapie bolesti - 1.NMgr. Fyzioterapie 

FBSS

Autor: Pavel Kleisner

Patofyziologie a terapie bolesti - 1.NMgr. Fyzioterapie 

Neuromodulace

Autor: Naděžda Petrová

Patofyziologie a terapie bolesti -  1.NMgr. Fyzioterapie

KRBS

Autor: Naděžda Petrová

Patofyziologie a terapie bolesti - 1.NMgr. Fyzioterapie 

Patofyziologie bolesti

Autor: Jiří Kozák

Patofyziologie a terapie bolesti - 1.NMgr. Fyzioterapie 

Organizace léčby bolesti v ČR

Autor: Jiří Kozák

Patofyziologie a terapie bolesti - 2.NMgr. Fyzioterapie