Výukové materiály

Ústav soudního lékařství

Autor: Michal Beran

anotační obrázek

Oficiální stránky k výuce předmětu na 2.LF

Ústav tělesné výchovy

Autor: Bohumil Hněvkovský

anotační obrázek

Oficiální stránky k výuce předmětu na 2.LF

Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství

Autor: Karel Dohnal

anotační obrázek

Oficiální stránky k výuce předmětu na 2.LF

Nové a perspektivní terapeutické postupy v onkologii

Autor: Tomáš Eckschlager

anotační obrázek

Obecná onkologie - materiál k výuce PVP Vybrané kapitoly z dětské onkologie, 5. ročník

Epidemiologie, etiologie a biologie nádorových onemocnění, nádorová imunologie, laboratorní diagnostika

Autor: Tomáš Eckschlager

anotační obrázek

Obecná onkologie - materiály k přednáškám, 5. ročník

Zubní věk

Autor: Kristina Ginzelová

anotační obrázek

Podklady pro výuku Stomatologie
Magisterský studijní program všeobecné lékařství 2. LF UK
4. ročník
 

Stomatologická problematika novorozeneckého a kojeneckého věku

Autor: Kristina Ginzelová

anotační obrázek

Podklady pro výuku Stomatologie
Magisterský studijní program všeobecné lékařství 2. LF UK
4. ročník
 

Anatomie

Autor: Kristina Ginzelová

anotační obrázek

Podklady pro výuku Stomatologie
Magisterský studijní program všeobecné lékařství 2. LF UK
4. ročník
 

Lidský věk

Autor: Kristina Ginzelová

anotační obrázek

Podklady pro výuku Stomatologie
Magisterský studijní program všeobecné lékařství 2. LF UK
4. ročník
 

Zobrazovací metody ve stomatologii

Autor: Dagmar Švermová

anotační obrázek

Podklady pro výuku Stomatologie
Magisterský studijní program všeobecné lékařství 2. LF UK
4. ročník