Výukové materiály

2.ročník - Metabolické efekty CO2

Autor: Alice Skoumalová

anotační obrázek

Seminář
Všeobecné lékařství - letní semestr
 

Specifická imunita. T, B-lymfocyty, NK buňky a protilátky

Autor: Ondřej Hrušák

anotační obrázek

Specifická imunita. T, B-lymfocyty, NK buňky a protilátky.
3. ročník

Protetika, protetické materiály, techniky a technologie, implantáty

Autor: Taťjana Dostálová

anotační obrázek

Podklady pro výuku Stomatologie
Magisterský studijní program všeobecné lékařství 2. LF UK
4. ročník
 

Specifické nádory dětského věku (lymfomy, germinální nádory, nádory mozku)

Autor: Edita Kabíčková

anotační obrázek

Speciální onkologie - výukový materiál, 5. ročník

Glaukom u dětí

Autor: Aleš Filouš

Příspěvek je určen studentům 4. ročníku magisterského studia medicíny 2.LF v rámci bloku Oftalmologie.

Problematika dekubitů

Autor: Hana Nikodémová

Proleženina, definice, negativní faktory, ovlivňující vznik a vývoj dekubitů, predilekční místa vzniku, klasifikace dekubitů, stanovení míry rizika ke vzniku dekubitu, ošetřovatelské intervence, léčebné ošetřovatelské intervence. Hojení chronických ran, nejčastější typy chronickýh ran, obecné zásady hojení ran, princip hojení. Postup při převazu, algoritmus převazu, jednotlivé ukázky.
 

Náhlé příhody břišní úrazové

Autor: Alexandr Kučera

Podklady pro výukový seminář "Náhlé Príhody břišní úrazové" - VI. ročník

Chirurgická léčba vrozených srdečních vad

Autor: Tomáš Tláskal

Podklady pro výukový seminář "Chirurgická léčba vrozených srdečních vad" - VI. ročník

Domácí péče

Autor: Karel Linhart

Studijní materiál pro studenty 2. ročníku 

ADHD (Attention deficit/hyperactivity disorder)

Autor: Michal Goetz

anotační obrázek

ADHD (Attention deficit/hyperactivity disorder): patofyziologie, klinický obraz, léčba