Výukové materiály

Neuromodulace

Autor: Naděžda Petrová

Patofyziologie a terapie bolesti -  1.NMgr. Fyzioterapie

KRBS

Autor: Naděžda Petrová

Patofyziologie a terapie bolesti - 1.NMgr. Fyzioterapie 

Patofyziologie bolesti

Autor: Jiří Kozák

Patofyziologie a terapie bolesti - 1.NMgr. Fyzioterapie 

Organizace léčby bolesti v ČR

Autor: Jiří Kozák

Patofyziologie a terapie bolesti - 2.NMgr. Fyzioterapie 

Rehabilitace u vrozených vývojových vad kyčelního kloubu

Autor: Jana Jůnová

Předmět: Fyzioterapie v klinických oborech, ZS, 2roč NMgr, téma: Rehabilitace u vrozených vývojových vad kyčelního kloubu, výukový materiál

Názvosloví

Autor: Kristina Ginzelová

anotační obrázek

Podklady pro výuku Stomatologie
Magisterský studijní program všeobecné lékařství 2. LF UK
4. ročník
 

Stomatologie

Autor: Taťjana Dostálová

anotační obrázek

Podklady pro výuku Stomatologie
Magisterský studijní program všeobecné lékařství 2. LF UK
4. ročník
 

Rozštěpové vady obličeje

Autor: Milan Hubáček

anotační obrázek

Podklady pro výuku Stomatologie
Magisterský studijní program všeobecné lékařství 2. LF UK
4. ročník
 

Stomatologie

Autor: Taťjana Dostálová, Michaela Seydlová a kol.

anotační obrázek

Učebnice

Posilování ve fyzioterapii

Autor: Zdeněk Čech

2roč. BC, předmět Posilování ve fyzioterapii