Výukové materiály

ANTIARYTMIKA, ß-BLOKÁTORY, INHIBITORY ACE a SARTANY

Autor: Jan Bultas

anotační obrázek

Arytmie - typy, léčba, klasifikace antiarytmik, Beta-blokátory - mechanismus účinku, léčba hypertenze, ischémie myokardu, chronické srdeční selhání

Antiastmatika

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Astma, CHOPN, alergická rýma, základní informace o léčbě, přehled antiastmatik

Antibiotika - obecná část

Autor: Vlastimil Jindrák, Vlastimil Jindrák

anotační obrázek

Antimikrobiální účinnost antibiotik, farmakokinetika antibiotik, farmakodynamika a dávkování antibiotik, klinické použití, klinická a epidemiologická bezpečnost používání antibiotik, antibiotická politika

Pozdní následky protinádorové léčby

Autor: Josef Koutecký

anotační obrázek

Obecná onkologie - výukový materiál k prednáškám

Chirurgická léčba v dětské onkologii

Autor: Josef Koutecký

anotační obrázek

Obecná onkologie - výukový materiál k prednáškám

Úvod do psychopatologie

Autor: Michal Hrdlička

anotační obrázek

Vnímání, myšlení a jejich poruchy, bludy, afekty, fobie

Zvládání neklidu a agrese v medicíně

Autor: Michal Hrdlička

anotační obrázek

Klasifikace agrese, intervence, terapie

Dětský autismus jako model sociální poruchy

Autor: Michal Hrdlička

anotační obrázek

Autismus - historie, popis, diagnostika

Schizofrenie

Autor: Iva Dudová

anotační obrázek

Základní charakteristiky, charakteristické symptomy, typy, etiologie, vyšetření, průběh a prognoza, terapie

Fyziologie periferní cirkulace I (Fyziologie cévní stěny)

Autor: Václav Hampl

anotační obrázek

 Mechanismus kontrakce cévního hladkého svalu, jeho regulace (nervová, humorální, myogenní, autoregulace průtoku,...)