Výukové materiály

Antitrombotika

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Protidestičkové léky, antikoagulancia, fibrinolytika

Protinádorová a podpůrná léčba

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Buněčný cyklus, nádorový růst, dělení cytostatik, mechanismus účinku cytostatik, nežídoucí účinky cytostatik, antimetabolity, alkylační látky, zásady chemoterapie, mechanismus pritinádorového účinku hormonů, prevence

Farmakokinetika

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Farmakokinetické parametry, biologická dostupnost přípravku, biologický poločas

Farmakoterapie revmatických chorob

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Nesteroidní antirevmatika, chrobu modifikující léky RA, kortikosteroidy, biologická léčba jejich vlastnosti a mechanismus účinku, konkrétní preparáty.

Gatrointestinální trakt

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Refluxní choroba jícnu a vředová choroba - léčba, poruchy motility, meteorismus, dyspepsie, zácpa, žlučníkové obtíže, hemeroidy

Léčba a profylaxe ischémie myokardu, blokátory kalciového kanálu, nitráty

Autor: Jan Bultas

anotační obrázek

Ischemická choroba srdeční, důsledky myokardiální ischémie, ateroskleróza, blokátory kalciového kanálu - dělení, nitráty, beta-blokátory, léčba ischémie myokardu

Antibiotika - speciální část - I

Autor: Vlastimil Jindrák

anotační obrázek

Základní rozdělení antibiotik a jejich charakteristika, betalaktamy, aminoglykosidy a chinolony

Antibiotika - speciální část - II

Autor: Vlastimil Jindrák

anotační obrázek

Glykopeptidy, makrolidy, linkosamidy, antimykotika - charakteristiky skupin, antimikrobiální účinnost, klinické použití a dávkování

Léčba diabetes mellitus I a II, Inzulin

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Historie léčby DM, patofiziologie DM, fyziologie sekrece inzulinu, inzulinové režimy, druhy inzulínu, indikace léčby inzulinem, komplikace léčby, inkretiny, transplantace pankreatu

Psychiatrické vyšetření

Autor: Michal Hrdlička

anotační obrázek

Anamnéza rodinná, anamnéza osobní, orientační vyšetření psychických funkcí, psychopatologický nález