Výukové materiály

Význam vyšetření mozkomíšního moku u periferní obrny lícního nervu

Autor: Martin Bojar, a kol.

anotační obrázek

Hospitalizace a neurologické diagnózy, lymeská borrelioza, neuroinfekce.

Laryngitis a epiglotitis u dětí

Autor: Zdeněk Kabelka

Laryngitis její typy a příznaky, epiglotitis acuta a její příznaky

Logopedická péče o děti s kochleárním implantátem

Autor: Jitka Holmanová, Jitka Holmanová

Centrum kochleární implantace, předoperační logopedická příprava, programování řečového procesoru, rehabilitace po kochleární implantaci, pokroky dítěte s kochleárním implantátem

Kostní sluchadla BAHA – sluchadla zakotvená do kosti

Autor: Zdeněk Kabelka

Převodní a percepční vady sluchu, kostní vedení zvuku, BAHA systém

Nádory v ORL oblasti u dětí

Autor: Zdeněk Kabelka

Etiopatogeneze nádorů, benigní a maligní nádory nosu, vedlejších dutin nosních a nosohltanu

Kochleární implantace

Autor: Zdeněk Kabelka

Kochleární implantace - historie, současnost, princip, příčiny vzniku hluchoty, kritéria výběru kandidátů pro kochleární implantace

Hypolipidemika

Autor: Jan Švihovec

anotační obrázek

Ischemická choroba srdeční a komplexní léčba, lipoproteiny, cholesterol, statiny, fibráty, pryskyřice, ostatní hypolipidemika

Minirepetitorium obecné farmakologie

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Farmakologie, farmacie, toxikologie, léková politika, léčiva, ne-léčiva, výrobní prace, registrace, farmakodynamika, farmakokinetika, etické a odborné aspekty

Funkce vestibulárního ústrojí

Autor: Jaroslav Fajstavr

Rovnováha, motorika, závratě, nystagmus

Hodnocení funkce lícního nervu

Autor: Zdeněk Kabelka

Klinické vyhodnocení mimiky lícního nervu, Schirmerův test, zkouška chuti, stapediální reflex - SR, elektromyografie, další diagnostické metody,