Výukové materiály

Biochemie ledvin

Autor: Magdaléna, Fořtová

Přednáška

Všeobecné lékařství - letní semestr                                                                                                   

Biochemie srdce a plic

Autor: Jana Novotná

Přednáška

Všeobecné lékařství - letní semestr                                                                         

Biochemie tukové tkáně a obezity

Autor: Rudolf Poledne

Přednáška

Všeobecné lékařství - letní semestr                                                              

                                                                                             

Patobiochemie aterosklerózy

Autor: Jana Novotná

Přednáška

Všeobecné lékařství - letní semestr                                                                                    

Metabolismus pentóz, glykogenu a dalších cukrů

Autor: Jana Novotná

Přednáška

Všeobecné lékařství - zimní semestr                                                                       

Biochemie centrálního a periferního nervového systému

Autor: Alice Skoumalová

Přednáška

Všeobecné lékařství - letní semestr                                                                          

Biochemie volných radikálů, oxidačního stresu a stárnutí

Autor: Jan Illner

Přednáška

Všeobecné lékařství - letní semestr                                                                                                                               

2014 Náhradní rodinná a ústavní péče o děti

Autor: Petr Kašpar

Prezentace seznamující s problematikou náhradní rodinné a ústavní péče o děti dle současné platné legislativy, platné od 1.1.2014 dle nového občanského zakoníku. Formy náhradní péče : osvojení, pěstounská péče, poručnictví. Podmínky umístění dítěte do náhradní rodiny. Právní podklady osvojení, souhlas s osvojením, právně volné dítě. Pěstounská péče přechodná, na dobu určitou či neurčitou. Profesionální pěstounská péče. Práva a povinnostoi osob vykonávajících pěstounskou péči. Poručnictví - význam, způsob výkonu poručniství, práva a povinnosti poručníka. Mezinárodní adopce.

 

Podklady pro sociologické semináře

Autor: Eva Křížová

Podklady pro sociologické semináře - souhrn poznatků odborné literatury, jež jsou oporou při diskuzích o etických a společnských otázkách zdravotnictví a medicíny podklady pro sociologické semináře.

 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­

Metodické postupy rhb lékaře a fyzioterapeuta v klinické medicíně

Autor: Lucie Pešicová

Přednáška pojednává o propojenosti rhb s ostatními obory klinické medicíny. Poukazuje na reciprocitu vztahů mezi orgánovými nemocemi a reflexními změnami pohybového systému - viscerovertebrální a vertebroviscerální vztahy.
Zdůrazněny jsou nejdůležitější změny posturálního systému při nemocech interních a urogynekologických.
Nakonec je popsán vztah lékaře a fyzioterapeuta.