neuveden autor

Vyšetření srdce

Autor: neuveden autor

Přednáška

RTG - Rentgenové vyšetření

Autor: neuveden autor

Přednáška

Patologie trávicí trubice u dospělých pacientů

Autor: neuveden autor

Přednáška

Patologie GIT dětí

Autor: neuveden autor

Přednáška

Zobrazení míchy a páterního kanálu

Autor: neuveden autor

Přednášky

MamodiagnostikMamodiagnostika základní vyšetrovací postupy, screening

Autor: neuveden autor

Přednáška

Vyhláška MZ č. 440 o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění

Autor: neuveden autor

Text vyhlášky

Zkrácené neurologické vyšetření

Autor: neuveden autor

Přednášky - magisterské studium 5. ročník

Vybavení pro poskytování první pomoci

Autor: neuveden autor

Studijní zdroj pro výuku První pomoci magisterského i bakalářského studia:
Prezentace nenahrazuje učební text, slouží především jako osnova pro přednášku a plný smysl dostává až spolu s výkladem. Samotná prezentace bez výkladu je pro studenta málo přínosná a může být i mylně chápána.

Poranění teplem, chladem, elektrickým proudem

Autor: neuveden autor

Studijní zdroj pro výuku První pomoci magisterského i bakalářského studia:
Prezentace nenahrazuje učební text, slouží především jako osnova pro přednášku a plný smysl dostává až spolu s výkladem. Samotná prezentace bez výkladu je pro studenta málo přínosná a může být i mylně chápána.