neuveden autor

Test svaly končetin 2

Autor: neuveden autor

Test určený k samokontrole

Test svaly končetin 1

Autor: neuveden autor

Test určený pro samokontrolu

Průřezy končetinami

Autor: neuveden autor

Schématický průřez končetinami

Etika

Autor: neuveden autor

Místo úvodu aneb co je etika. Slova a jejich významy. Etika - morálka - právo. Psychologické předpoklady etického jednání. Etika a (psycho)patologie. Etika a kultura. Zrod lékařské etiky. Čtvero základních principů lékařské etiky. Informovaný souhlas. Alokace.

Konference AMSE 99 Jerusalém

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Cíl konference - dialog, výměna zkušeností, kontakty LF. Věda, výzkum. Bioetika, klinická etika. Bioetika, klinická etika. CME - Celoživotní vzdělávání.

Demence - poznámky o diagnostice a léčbě (IChE, nootropika, fytoterapeutika -EGb )

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Demence - Pickova choroba. Demence. Vaskulární demence. Nálezy u zdravých osob. Parkinsonova choroba.

Minirepetitorium obecné farmakologie

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Farmakologie, farmacie, toxikologie, léková politika, léčiva, ne-léčiva, výrobní prace, registrace, farmakodynamika, farmakokinetika, etické a odborné aspekty

Steroidní hormony

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Glukokortikoidy, mineralokortikoidy, androgeny, anabolika, antiandrogeny, estrogeny, kontraceptiva, antiestrogeny

Vývoj nového léčiva

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Výrobní praxe, klinická praxe, preklinická fáze, biotechnologie, klinické fáze, klinické studie

Látky ovlivňující vegetativní nervový systém

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Látky ovlivňující vegetativní nervový systém, parasympatomimetika, parasympatolytika, sympatomimetika, sympatolytika, kotransmise, neuromodulace