Doc. MUDr. Martin Bojar, neurologie(at)lfmotol.cuni.cz

Neuroprotekce

Autor: Martin Bojar

anotační obrázek

Neuroprotekce - pojem. Substance EGb 761 - složení, účinky.

Minulost a přítomnost Neurolog.kliniky 2. LF UK v Praze

Autor: Martin Bojar

anotační obrázek

Počátky neurologie v Motole. Složení pacientů, prevalence, vývoj, epidemiologické údaje. Vybavení kliniky a okruhy činnosti. Personální vybavení. Laboratoře kliniky, poradny, centra.

HV myeloradikuloneuritidy - chyby a omyly

Autor: Martin Bojar, a kol.

anotační obrázek

HV infekce - typy, klinické symptomy, laboratorní diagnostika.

Demence - diagnostické a léčebné možnosti

Autor: Martin Bojar

anotační obrázek

Demence - genetické dispozice, diagnostika, léčba.

CMP - spolupráce PL a neurologa

Autor: Martin Bojar

anotační obrázek

Příklady kasuistik, nové léčebné metody.

Léčebné postupy u CMP ve středním a vyšším věku

Autor: Martin Bojar

Léčebné postupy farmakologické, režimové a preventivní

Poznámky o diagnostice a léčbě Lymeské borreliózy. Jakou mají dg. cenu EM, PO N.VII., Bannwarth sy. ?

Autor: Martin Bojar, a kol.

anotační obrázek

Diagnostika lymeské borreliózy, zkušenost, tradice a omyly. Příznaky, nálezy a terapie.

Jak přistupovat k nemocným s cévní mozkovou příhodou?

Autor: Martin Bojar

Role praktických lékařů v péči o nemocné s cévní mozkovou příhodou (CMP). Současný stav v péči o nemocné s CMP. Přednemocniční péče o nemocné s CMP. Skepse a možnosti v léčbě CMP - role praktických lékařů.

Lymeská neuroborrelióza, postborreliový syndrom a MS-like syndrom

Autor: Martin Bojar

anotační obrázek

Diagnostika a terapie Lymeské borreliozy

Infekce HV 1-3 při postižení NS. Role OL.

Autor: Martin Bojar, a kol.

anotační obrázek

HV 1-3  infekce při postižení nervového systému, laboratorní diagnostika, herpetické infekce