MUDr. Petr Příhoda, etika(at)lfmotol.cuni.cz

Náš romský problém

Autor: Petr Příhoda

přednáška pro studenty magisterského oboru všeobecného lékařství a ostatních zdravotnických oborů