Neurologie

Neuro-urologická problematika v praxi PL. Poruchy mikce

Autor: Martin Bojar

anotační obrázek

Anatomie, fyziologie a patofyziologie močového měchýře. Základní klinické jednoty. Etiopatogeneza, diagnostika a léčba. Oštřovatel a rahabilitační péče. Akutní a chronická péče.

Neuroprotekce

Autor: Martin Bojar

anotační obrázek

Neuroprotekce - pojem. Substance EGb 761 - složení, účinky.

Minulost a přítomnost Neurolog.kliniky 2. LF UK v Praze

Autor: Martin Bojar

anotační obrázek

Počátky neurologie v Motole. Složení pacientů, prevalence, vývoj, epidemiologické údaje. Vybavení kliniky a okruhy činnosti. Personální vybavení. Laboratoře kliniky, poradny, centra.

HV myeloradikuloneuritidy - chyby a omyly

Autor: Martin Bojar, a kol.

anotační obrázek

HV infekce - typy, klinické symptomy, laboratorní diagnostika.

Demence - diagnostické a léčebné možnosti

Autor: Martin Bojar

anotační obrázek

Demence - genetické dispozice, diagnostika, léčba.

Demence - poznámky o diagnostice a léčbě (IChE, nootropika, fytoterapeutika -EGb )

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Demence - Pickova choroba. Demence. Vaskulární demence. Nálezy u zdravých osob. Parkinsonova choroba.

CMP - spolupráce PL a neurologa

Autor: Martin Bojar

anotační obrázek

Příklady kasuistik, nové léčebné metody.

Léčebné postupy u CMP ve středním a vyšším věku

Autor: Martin Bojar

Léčebné postupy farmakologické, režimové a preventivní

Poznámky o diagnostice a léčbě Lymeské borreliózy. Jakou mají dg. cenu EM, PO N.VII., Bannwarth sy. ?

Autor: Martin Bojar, a kol.

anotační obrázek

Diagnostika lymeské borreliózy, zkušenost, tradice a omyly. Příznaky, nálezy a terapie.

Jak přistupovat k nemocným s cévní mozkovou příhodou?

Autor: Martin Bojar

Role praktických lékařů v péči o nemocné s cévní mozkovou příhodou (CMP). Současný stav v péči o nemocné s CMP. Přednemocniční péče o nemocné s CMP. Skepse a možnosti v léčbě CMP - role praktických lékařů.