Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie

Bobath koncept - terapie bukofaciální oblasti u hemiparézy

Autor: Petra Valouchová

1Nmgr, ZS, předmět Obecné metody fyzioterapie, výukový materiál

reflexní otáčení III, IV, Vojtův princip - dospělý věk

Autor: Marcela Šafářová

výukový materiál 1NMgr předmět Obecné metody fyzioterapie, LS, Vojtův princip - dospělý věk

Reflexní otáčení Vojtův princip - dospělý věk

Autor: Marcela Šafářová, Marcela Šafářová

1NMgr výukový materiál předmět Obecné metody fyzioterapie, LS,   Vojta princip  - dospělý věk

RL, RP

Autor: Marcela Šafářová

výukový materiál 1NMgr předmět Obecné metody fyzioterapie, LS

Vojtův princip dospělý věk 1. pozice

Autor: Marcela Šafářová

Výukový materiáll 1. roč. NMgr předmět Obecné metody fyzioterapie LS

Využití systému Redcord a základy set konceptu

Autor: Lucie Gocalová

Výukový materál pro 1roč NMgr předmět Obecné metody fyzioterapie

Bobath úvod

Autor: Petra Valouchová

Výukový materiál pro 1. roč. NMgr obor fyzioterapie předmět Obecné metody fyzioterapie ZS

Funkční poruchy trávicího traktu a možnosti rehabilitační intervence

Autor: Petr Bitnar, Milan Smejkal

Přednáška ve formě power point . Dle římské klasifikace ROMA III jsou zde rozebrány jednotlivé funkční poruchy trávicího traktu dle etáže. U jednotlivých diagnóz je uvedena možná etiopatogeneze a léčebná intervence z pohledu Léčebné rehabilitace.

VYUŽITÍ SYSTÉMU REDCORD A ZÁKLADY SET KONCEPTU

Autor: Lucie Gocalová

anotační obrázek

Obecné metody fyzioterapie 

Fylogeneze Ontogeneze Vývoj in utero

Autor: Marcela Šafářová

anotační obrázek

Vývoj jedince