Speciální ošetřovatelství v onkologii [D0405004]

Diagnostika a sledování dětských leukémií

Autor: Kateřina Mužíková

anotační obrázek

Ošetřovatelství - výukový materiál

 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­

Krevní onemocnění v ošetřovatelství

Autor: Petr Sedláček

anotační obrázek

Krevní onemocnění v ošetřovatelství - výukový materiál - ošetřovatelství

 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­

Biologie nádorů v ošetřovatelství

Autor: Jan Starý

anotační obrázek

Ošetřovatelství - výukový materiál

Incidence nádorů: poměr počtu nových onemocnění/100 000 obyvatel/rok (400-700 u dospělých, 15 u dětí),
Prevalence nádorů: poměr počtu nemocných s určitým nádorem k počtu obyvatel v dané lokalitě v daném časovém okamžiku nebo k určitému datu,
Mortalita: počet zemřelých na zhoubný nádor/100 000 obyvatel/rok,
Letalita: v procentech poměr počtu zemřelých k počtu osob, které onemocněly stejným nádorem,
Přežití dětí a dospělých se zhoubnými nádory, Etiologie a patogeneze nádorového procesu,
Onkogeny, antionkogeny, Dědičná nádorová onemocnění, Nádorová imunologie, Biologie nádoru

Rehabilitace na transplantační jednotce

Autor: Petr Sedláček

anotační obrázek

výukový materiál - ošetřovatelství

Význam molekulárního vyšetření u solidních nádorů dětského věku

Autor: Jana Jašinská

anotační obrázek

výukový materiál - ošetřovatelství

Bolest v onkologii

Autor: Josef Mališ

anotační obrázek

výukový materiál - všeobecné lékařství, ošetřovatelství

Diagnostika nádorových onemocnění

Autor: Josef Mališ

anotační obrázek

výukový materiál - všeobecné lékařství, ošetřovatelství

Onkologie - ošetřovatelství

Autor: Josef Koutecký

anotační obrázek

výukový materiál - ošetřovatelství

Chemoterapie, hormonoterapie a podpůrná léčba

Autor: Hubert Mottl

anotační obrázek

ošetřovatelství - výukový materiál

Onkologie v ošetřovatelství

Autor: Jana Prausová

anotační obrázek

výukový materiál - ošetřovatelství