2.lékařská fakulta
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Místo pro vaši reklamu

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 8

zákon o specifických zdravotních službách 2.část

posudková péče, lékařský posudek  - posuzování zdravotní způsobilosti, posuzování zdravotního stavu, posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělání, k tělesné výchově  a sportu, pracovně lékařské služby, kategorizace prací, riziková práce, dozor na pracovištích, povinnosti zaměstnavatelů, zaměstnanců, poskytovatelů pracovně lékařských služeb, nemoci z povolání, uznávání nemocí z povolání

 

zákon o specifických zdravotních službách 1.část

zdravotní služby poskytované za zvláštních podmínek - asistovaná reprodukce, sterilizace, kastrace, změna pohlaví, psychochirurgické výkony, genetická vyšetření, odběry lidské krve, léčba krví. Podmínky výkonu, informovaný souhlas, povinnosti poskytovatelů, odborná komise, odborné stanovisko, souhlas soudu.  Ověřování nových postupů použitím metody, která dosud nebyla v klinické praxi na živém člověku zavedena

 

 
autor: Eva Pýchová | sekce: Výukové materiály | obor: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | publikováno: 7.6.2012 | poslední úpravy: 7.6.2012 | Creative Commons License

zákon o zdravotních službách

Nový zákon, platný od 1.4.2012, který zásadním způsobem upravuje poskytování zdravotní péče v České republice. Nahrazuje Zákon o péči o zdraví lidu, Zákon o poskytování péče v nestátních zdravotnických zařízeních a některé další vyhlášky. Stanovení podmínek poskytování zdravotních služeb ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních, druhy a formy zdravotní péče, práva a povinnosti pacientů a osob pacientů blízkých.Práva a povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb a dalších odborných pracovníků a osob v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Podmínky hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb. Činnosti související s poskytováním zdravotních služeb.

 

 
autor: Petr Kašpar | sekce: Výukové materiály | obor: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | publikováno: 28.3.2012 | poslední úpravy: 10.10.2016 | Creative Commons License

zákon o zaměstnanosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí, krajská pobočka Úřadu práce, evidence uchazečů o zaměstnání, osoba se zdravotním postižením, osoba zdravotně znevýhodněná, zprostředkování zaměstnání, agentury práce, dávky v nezaměstnanosti, veřejně prospěšné práce, veřejná služba, zákon o hmotné nouzi, práva a povinnosti uchazečů o zaměstnání, atd.

 
autor: Eva Pýchová | sekce: Výukové materiály | obor: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | publikováno: 9.1.2017 | poslední úpravy: 9.1.2017 | Creative Commons License

zákon o zdravotnické záchranné službě

podmínky poskytování zdravotnické záchranné služby,  vymezení základních pojmů, přednemocniční neodkladná péče, činnosti zdravotnické záchranné služby, dostupnost zdravotnické záchranné služby,  plán pokrytí úzuemí kraje výjezdovými základnami, dojezdová doba, povinnosti poskytovatele akutní lůžkové péče, urgentní příjem, kontaktní místo, bezpečnostní rada kraje

 
autor: Eva Pýchová | sekce: Výukové materiály | obor: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | publikováno: 7.6.2012 | poslední úpravy: 7.6.2012 | Creative Commons License

ochrana a podpora veřejného zdraví, zákon 258/2000 Sb.

Výukový materiál preventivní lékařství

 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­

 

ochrana a podpora veřejného zdraví, zákon 258/2000 Sb. část druhá

Výukový materiál v oboru preventivní lékařství,

 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­

 
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 16

Jít na stránku: 1 2

Sociální služby
..Zákon o sociálních službách, sociální poradenství, služ.. ..on o sociálních službách, sociální poradenství, slu.. .. o sociálních službách, sociální poradenství, služby sociální péče, služ.. ..klíčová slova: ociální s.. .. citlivé [?] Licence Sociální služby zákon | 9.1.2017 85.84 KB uživatel na příslušné faku.. .. Eva Pýchová Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost ..

Právní aspekty poskytování zdravotní péče
.. repoubliky v roce 2014 dle nového Občanského zákoníku a Zákona o zdravotních službách.Základní právn.. ..oskytování zdravotní péče v České republice z hledi.. .. 2014 dle nového Občanského zákoníku a Zákona o zdravotních službách.Základní právní pojmy ve zdravotnictví, .. .. Občanského zákoníku a Zákona o zdravotních službách.Základní právní pojmy ve zdravotnictví, práva a p.. ..klíčová slova: zdravotnictví, .. .. Jolana Těšínová Přílohy: Příloha Datum ..

Vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací
.. stav v roce 2014 v souvislosti s novým Občanským zákoníkem a Zákonem o zdravotních sl.. .. MUDr.Mgr. Jolany Těšínové, Ústav veřejného zdravotnictví a med.. .. s novým Občanským zákoníkem a Zákonem o zdravotních.. .. Občanským zákoníkem a Zákonem o zdravotních službách.. ..klíčová slova: otnictví, dokumentace, .. .. Jolana Těšínová Přílohy: Příloha Datum ..

Nemocniční hygiena a epidemiologie
..ový materiál pro studenty 4.  ročníku. Nem.. .. hygienických a protiepidemických zásad ve specifických podmínkách zdravotnických zařízeních. Jedná se o .. ..klíčová slova: ocniční hygiena, nozokomiální infekce, hygiena ruk.. .. Vilma Benešová Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost ..

Lege artis, znalci, znalecké komise, stížnosti, právní odpovědnost
.. právech a biomedicině, dle současné platné verze Zákona o zdravotních službách a dle současné platné ver.. .. seznamuje s právní problematikou ve zdravotnictví. Posuzování zd.. .. biomedicině, dle současné platné verze Zákona o zdravotních službách a dle současné platné verze Občanského z.. .. dle současné platné verze Zákona o zdravotních službách a dle současné platné verze Občanského zákoníku s.. ..klíčová slova: artis, znalci, znalecké komise, stížnosti, právní odp.. .. MUDr. Roman Žďárek Přílohy: Příloha Datum..

Glykemický index
..ový materiál pro bakalářské a magisterské studijní .. .. s ohledem na prevenci a léčbu řady závažných zdravotních problémů, jako je zejména obezita a diabetes dr.. ..klíčová slova: index, postprandiální glykémie, prevence diabetu, redukční .. ..oc. MUDr. Karel Dohnal, CSc. Přílohy: Příloha Da..

Sociální pojištění
..Zákon o organizaci a provádění sociálního zabe.. ..on o organizaci a provádění sociálního zabe.. ..klíčová slova: ociální p.. .. Eva Pýchová Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost ..

Nemocenské pojištění
..Zákon o nemocenském pojištění, orgány nemocenského poji.. ..on o nemocenském pojištění, orgány nemocenského poj.. ..klíčová slova: ocenské .. .. Eva Pýchová Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost ..

Pěstounská péče
..Zákon o sociálně-právní ochraně dítěte,  pěstou.. ..on o sociálně-právní ochraně dítěte,  pěstou.. ..klíčová slova: ounská .. .. Eva Pýchová Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost ..

Důchodové pojištění - důchody
..Zákon o důchodovém pojištění, druhy důchodů, starobní d.. ..on o důchodovém pojištění, druhy důchodů, starobní .. ..klíčová slova: odové pojištění, důc.. .. Eva Pýchová Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost ..