2.lékařská fakulta
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Místo pro vaši reklamu

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 14

Zdraa nemoc, základní principy péče o zdraví, WHO, Unicef, Organizace červeného kříže

Aktualizovaná verze prezentace, základní principy péče o zdraví, definice zdraví a její vývoj, organizační struktura a náplň činnosti mezinárodních organizací, které se zabývají zdravotním stavem populace. Zdravotnické programy : Zdraví 21, Zdraví 2020 z hlediska mezinárodního a z hlediska České republiky, jejich naplňování v České republice.. Organizace a náplň činnosti WHO v celosvětovém měřítku a v rámci České republiky. Hlavní okruhy činnosti Dětského fondu OSN Unicef a Mezinárodní organizace červeného kříže.

 
autor: Petr Kašpar | sekce: Výukové materiály | obor: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | publikováno: 10.1.2016 | poslední úpravy: 10.10.2016 | Creative Commons License

Dobro a zlo, nemoc a zdra

výukový materiál pro studenty 1. ročníku magisterského studia všeobecného lékařství

 
autor: Ingrid Strobachová | sekce: Výukové materiály | obor: Lékařská etika a právo | publikováno: 31.5.2010 | poslední úpravy: 31.5.2010

Dobro a zlo,nemoc a zdra

výukový materiál pro studenty 1. ročníku magisterského studia všeobecného lékařství

 
autor: Ingrid Strobachová | publikováno: 31.5.2010 | poslední úpravy: 31.5.2010

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)

Přednáška

 
autor: Miloslav Marel | sekce: Výukové materiály | obor: Pneumologie | publikováno: 8.9.2010 | poslední úpravy: 16.1.2011 | Creative Commons License

Ovzduší a zdra

výukový materiál pro 4. ročník

 

Determinanty zdra

Výukový materiál pro bakalářské a magisterské obory vyučované na 2.LF UK v Praze. Je určen pro výuku předmětů veřejné zdravotnictví; preventivní lékařství; hygiena; preventivní lékařství, epidemiologie a hygiena. Determinanty zdraví jsou faktory, které ovlivňují zdravotní stav jednotlivců a populačních skupin. Zdravotní stav je ovlivňován souhrnem přírodních, životních a pracovních podmínek a způsobem života.

 
autor: Karel Dohnal | sekce: Výukové materiály | obor: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena, Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | publikováno: 19.1.2012 | poslední úpravy: 19.1.2012 | Creative Commons License

Kouření a zdraví, vybrané kapitoly

Soubor výukových materiálů o vybraných aspektech vztahu kouření a zdraví pro magisterské a bakalářské obory vyučované na 2.LF UK v Praze. Jedná se o předměty veřejné zdravotnictví; preventivní lékařství; hygiena; preventivní lékařství, epidemiologie a hygiena. Zařazeny jsou kapitoly o historii kouření, kouření z třetí ruky, kouření a hmotnost a další

 
autor: Karel Dohnal | sekce: Výukové materiály | obor: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena, Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | publikováno: 19.1.2012 | poslední úpravy: 19.1.2012 | Creative Commons License

Programy podpory zdraví část 1.

Výukový materiál preventivní lékařství

 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­

 

Prevence poruch mentálního zdra

Výukový materiál Preventivní lékařství

 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­

 
autor: Veronika Benešová | obor: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena, Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | publikováno: 31.5.2010 | poslední úpravy: 16.1.2012 | Creative Commons License

Programy a organizace zaměřené na podporu zdra

Seznámení se základními programy WHO, Národní program podpory zdraví, jeho jednotlivé kapitoly.Jednotlivé kapitoly programu Zdraví 21 - výběr informací, které se týkají populace v České republice, nová koncepce Zdraví 2020. Mezinárodní hnutí červeného kříže, historie, současnost, hlavní úkoly v České republice a na mezinárodní úrovni, Unicef - historie, hlavní úkoly v ČR a na mezinárodní úrovni.

 

 

 
autor: Petr Kašpar | sekce: Výukové materiály | obor: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena, Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | publikováno: 17.5.2010 | poslední úpravy: 26.11.2012 | Creative Commons License

Prevence a ochrana zdraví při práci

Výukové materiály Preventivní lékařství

Prevence a ochrana zdraví při práci

 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­

 
autor: Veronika Benešová | obor: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena, Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | publikováno: 31.5.2010 | poslední úpravy: 16.1.2012 | Creative Commons License

Programy podpory zdraví část 2. výživa, pohybová aktivita

Výukový materiál preventivní lékařství

 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­

 

Ochrana a podpora veřejného zdraví, zákon 258/2000 Sb.

Výukový materiál preventivní lékařství

 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­

 

Ochrana a podpora veřejného zdraví, zákon 258/2000 Sb. část druhá

Výukový materiál v oboru preventivní lékařství,

 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­

 
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 13

Jít na stránku: 1 2

Demence - poznámky o diagnostice a léčbě (IChE, nootropika, fytoterapeutika -EGb )
.. - Pickova choroba. Demence. Vaskulární demence. Nálezy u zd.. ..klíčová slova: demence vaskulární, Pickova nemoc mozku, Parkinsonova.. ..klíčová slova: demence vaskulární, Pickova nemoc mozku, Parkinsonova n.. ..klíčová slova: demence vaskulární, Pickova nemoc mozku, Parkinsonova.. ..klíčová slova: demence vaskulární, Pickova nemoc mozku, Parkinsonova n.. ..artin..

Přehled seminářů předmětu humanitní základy lékařství
.. materiál pro studenty 1. ročníku magisterského stu.. ..klíčová slova: a medicina, víra a medicina,dobro a zlo, nemoc a zdraví, smrt, .. ..klíčová slova: a a medicina, víra a medicina,dobro a zlo, nemoc a .. ..klíčová slova: a medicina, víra a medicina,dobro a zlo, nemoc a zdraví, smrt,.. .. Ingrid Strobachová Přílohy: Příloha Dat..

Demence - poznámky o diagnostice a léčbě (IChE, nootropika, fytoterapeutika -EGb )
.. - Pickova choroba. Demence. Vaskulární demence. Nálezy u zd.. ..klíčová slova: demence vaskulární, Pickova nemoc mozku, Parkinsonova.. ..klíčová slova: demence vaskulární, Pickova nemoc mozku, Parkinsonova n.. ..klíčová slova: demence vaskulární, Pickova nemoc mozku, Parkinsonova.. ..klíčová slova: demence vaskulární, Pickova nemoc mozku, Parkinsonova n.. .. autor Přílohy: Příloha Da..

Demence - diagnostické a léčebné možnosti
.. - genetické dispozice, diagnostika,.. ..klíčová slova: Alzheimerova nemoc, cerebrovaskulární p.. ..klíčová slova: Alzheimerova nemoc, cerebrovaskulární p.. ..klíčová slova: Alzheimerova nemoc, cerebrovaskulární p.. ..klíčová slova: Alzheimerova nemoc, cerebrovaskulární p.. .. MUDr. Martin Bojar, CSc. Přílohy: Příloha Da..

Histiocytósa z Langerhansových buněk (dříve označována jako Histiocytósa X)
.. Diagnostika histiocytózy X a stanovení rozsahu onemocnění je také součástí. V neposlední řadě je rozebr.. ..ato prezentace velmi důkladně pojednává o lan.. ..klíčová slova: Langerhansových buněk,Abtova-Lettererova-Siweova nemoc,Handova-Schüllerova-Christianova nemoc, .. ..klíčová slova: X, Langerhansovy buňky, histiocytoza z Langerhansových .. .. Rami Katra Přílohy: Příloha Da..

Biopsychosociální potřeby dítěte (Zdravotně - sociální charakteristika populace dětského věku)
.. ve zdraví a nemoci, potřeby a práva dítěte,  Úmluva o právech .. .. ve zdraví a nemoci, potřeby a práva dítěte,  Úmluva .. .. ve zdraví a nemoci, potřeby a práva dítěte,  Úmluva o .. ..klíčová slova: dítě, socializace, práva dítěte, potřeby dítěte, nemocné .. ..klíčová slova: dítě, socializace, práva dítěte, potřeby dítěte, nemocné dítě.. .. Petr Kašpar Přílohy: Příloha Dat..

Zákoník práce
.. poměru, zdravotní způsobilost, pracovní úraz, nemoc z povolání, výpovědní doba, odstupné, dohoda o pr.. ..acovní poměr, obsah pracovní smlouvy, doba určitá, .. ..klíčová slova: ákoník práce, pracovní po.. .. Eva Pýchová Přílohy: Příloha Datu..

Funkční potraviny
.. materiál určený pro studenty bakalářských a magis.. .. na organismus. Probiotika a jejich účinky na zdraví představují současně nejvíce diskutovaný probl.. ..klíčová slova: potraviny, probiotika, prebiotika,.. .. MUDr. Karel Dohnal, CSc. Přílohy: Příloha Da..

Primární péče o děti a dorost v ČR
..aná komplexní zdravotně-sociální péče poskytovaná z.. .. činností souvisejících s podporou zdraví, prevencí, vyšetřováním, léčením, rehabilitací a .. ..klíčová slova: ární péče, děti a dor.. .. Hana Cabrnochová , MBA. Přílohy: Příloha Dat..

Náhlé příhody břišní ileózní u dětí
.. příhody břišní (NPB) Chirurgická onemocnění dutiny břišní, která začínají z plného zdraví.. ..áhlé příhody břišní (NPB) Chirurgická onemocnění d.. .. dutiny břišní, která začínají z plného zdraví nebo změnou stavu, ve kterém se nemocný nachází a.. ..klíčová slova: áhlé příhody břišní ileózní, děti.. .. MUDr. Richard Škába, CSc. Přílohy: Příloha Datu..