2.lékařská fakulta
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Místo pro vaši reklamu

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 4

Onemocnění svalu

Onemocnění svalu

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY
Abychom vyhověli žádostem z řad studentů, předkládáme textovou
část prezentací vybraných přednášek z patologie pro usnadnění orientace
v přednášené látce. Nejedná se v žádném ohledu o učební text, ale jen o
doprovodná hesla a texty z diapozitivů, které tak není potřeba, považoval-li by to
někdo za nutné, při přednášce opisovat. To však nebylo nutné ani doposud –
přednášky vnímáme jako jedinečný moment vysokoškolského studia, při kterém je
možné vysvětlit a diskutovat vybranou problematiku v kontextu širším než
umožňuje učebnicový text a nabídnout přemýšlivému studentovi nahlédnout
hlouběji do problému a vyzdvihnout důležité nebo kontroverzní momenty.
Předkládaný materiál tedy obsahuje jen hesla, která studovat bez výkladu a
příslušných komentářů, které společně s obrazovou dokumentací během našich
setkání poskytujeme, nemá valný smysl.
Ať jsou Vám i přesto tyto materiály k užitku!
kolektiv učitelů Ústavu patologie a molekulární medicíny UK 2. LF a FN Motol

 
autor: Josef Zámečník | sekce: Výukové materiály | obor: Patologie a soudní lékařství | publikováno: 3.5.2011 | poslední úpravy: 3.5.2011 | Creative Commons License

krevní onemocnění v ošetřovatelství

Krevní onemocnění v ošetřovatelství

Krevní onemocnění v ošetřovatelství - výukový materiál - ošetřovatelství

 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­

 
autor: Petr Sedláček | sekce: Výukové materiály | obor: Hematologie, Onkologie, radioterapie | publikováno: 12.11.2010 | poslední úpravy: 10.9.2013 | Creative Commons License

Onemocnění svalů a šlach

Vybrané učební texty
 

 
autor: neuveden autor | sekce: Výukové materiály | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | publikováno: 28.11.2010 | poslední úpravy: 27.4.2011 | Creative Commons License

Primitivní a fetální krevní oběh

Presentace k semináři

 
autor: Luděk Vajner | sekce: Výukové materiály | obor: Histologie, embryologie | publikováno: 10.5.2010 | poslední úpravy: 27.4.2011 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 8

 

Fyziologie periferní cirkulace II (Regulace orgánových řečišť)
..klíčová slova: cirkulace, krevní oběh v mozku, krevní oběh v kůži, krevní zásob.. ..klíčová slova: krevní oběh v mozku, krevní oběh v kůži, krevní zásobení kosterního svalu, fetální ci.. ..klíčová slova: v mozku, krevní oběh v kůži, krevní zásobení kosterního svalu, fetální c.. ..klíčová slova: krevní oběh v kůži, krevní zásobení kosterního svalu, fetální c..

Funkce horních dýchacích cest
.. vlastní kostní struktury i nervově cévní zásobení. Větší důraz je kladen na laterální stěnu nosní, .. ..klíčová slova: fyziologie nosu, nervově cévní zásobení nosu,čich, epistaxe, hrtan, hrtanové s.. ..klíčová slova: fyziologie nosu, nervově cévní zásobení nosu,čich, epistaxe, hrtan, hrtanové s..

Dlouhodobá regulace krevního tlaku
..klíčová slova: krevní tlak, regulace,.. .. citlivé [?] Licence Dlouhodobá regulace krevního..

Fyziologie periferní cirkulace I (Fyziologie cévní stěny)
.. kontrakce cévního hladkého svalu, jeho regulace (nervová, humorální, myogenní, aut..

Epidurální blokáda v anestézii dětí - video
.. hemodynamickou stabilitu, snižuje krevní ztráty •Podle lokalizace: krční, hrudní, be..

Principy aktivní a pasivní imunizace
.. Aplikace vakcíny se dnes běžně provádí do svalu, pod kůži, do kůže nebo na sliznici, kdy se vak..

Funkce vestibulárního ústrojí
.. – koordinace činnosti zejména šíjových svalů, m. trapezius a volní fixace pohledu (základ pro ..

Nádory dětí ORL oblasti u dětí
.. fossa pterygopalatina a do oblasti pterygoidních svalů – mezenchymální malignomy a karcinomy n..