2.lékařská fakulta
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Místo pro vaši reklamu

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 4

incidence of genetic disorders, Význam genetiky v lékařství, Mikrodeleční syndromy

Výukový text

 
autor: neuveden autor | sekce: Výukové materiály | obor: Biologie | publikováno: 18.9.2009 | poslední úpravy: 8.6.2010 | Creative Commons License

Biologie nádorů v ošetřovatelství

Biologie nádorů v ošetřovatelství

Ošetřovatelství - výukový materiál

Incidence nádorů: poměr počtu nových onemocnění/100 000 obyvatel/rok (400-700 u dospělých, 15 u dětí),
Prevalence nádorů: poměr počtu nemocných s určitým nádorem k počtu obyvatel v dané lokalitě v daném časovém okamžiku nebo k určitému datu,
Mortalita: počet zemřelých na zhoubný nádor/100 000 obyvatel/rok,
Letalita: v procentech poměr počtu zemřelých k počtu osob, které onemocněly stejným nádorem,
Přežití dětí a dospělých se zhoubnými nádory, Etiologie a patogeneze nádorového procesu,
Onkogeny, antionkogeny, Dědičná nádorová onemocnění, Nádorová imunologie, Biologie nádoru

 
autor: Jan Starý | sekce: Výukové materiály | obor: Onkologie, radioterapie | publikováno: 12.11.2010 | poslední úpravy: 10.9.2013 | Creative Commons License

Patologie GIT: Molekulární postata nádorů střeva

Patologie GIT: Molekulární postata nádorů střeva

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY
Abychom vyhověli žádostem z řad studentů, předkládáme textovou
část prezentací vybraných přednášek z patologie pro usnadnění orientace
v přednášené látce. Nejedná se v žádném ohledu o učební text, ale jen o
doprovodná hesla a texty z diapozitivů, které tak není potřeba, považoval-li
by to někdo za nutné, při přednášce opisovat. To však nebylo nutné ani
doposud – přednášky vnímáme jako jedinečný moment vysokoškolského
studia, při kterém je možné vysvětlit a diskutovat vybranou problematiku
v kontextu širším než umožňuje učebnicový text a nabídnout přemýšlivému
studentovi nahlédnout hlouběji do problému a vyzdvihnout důležité nebo
kontroverzní momenty.
Předkládaný materiál tedy obsahuje jen hesla, která studovat bez
výkladu a příslušných komentářů, které společně s obrazovou dokumentací
během našich setkání poskytujeme, nemá valný smysl.
Ať jsou Vám i přesto tyto materiály k užitku!
kolektiv učitelů Ústavu patologie a molekulární medicíny UK 2. LF a FN Motol

 
autor: Markéta Kalinová | sekce: Výukové materiály | obor: Patologie a soudní lékařství | publikováno: 3.5.2011 | poslední úpravy: 3.5.2011 | Creative Commons License

Význam molekulárního vyšetření u solidních nádorů dětského věku

Význam molekulárního vyšetření u solidních nádorů dětského věku

výukový materiál - ošetřovatelství

 
autor: Jana Jašinská | sekce: Výukové materiály | obor: Onkologie, radioterapie | publikováno: 29.11.2010 | poslední úpravy: 29.11.2010 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 15

Jít na stránku: 1 2

Onkogenetika 3 - CRC
..klíčová slova: tlustého střeva, polypóza, lynchův syndrom, incidence.. ..klíčová slova: střeva, polypóza, lynchův syndrom, incidence nádorů..

Leukémie u dětí a dospělých
.. diagnostika, ALL, imunofenotypové dělení, incidence a biologické rozdíly mezi dětmi a do.. .. běžná (bakteriální?) infekce, Obecné příznaky nádorů, laboratorní změny, kostní změny, Diferenciální ..

Dědičné poruchy metabolismu a farmakogenetika
.. mutovaného genu. DMP - dědičnost a incidence.Problémy diagnostiky .. ..klíčová slova: dědičné poruchy metabolismu, dědičnost a incidence, diagnostika DMP, screening..

Hematoonkologie v ošetřovatelství
.. - výukový materiál Epidemiologie nádorů, Leukemie u dětí a dospělých, Zastoupení 12 nejč..

Surgery of Tumours
.. pro výukový seminář "Chirurgie nádorů" - VI. ročník c..

Imunita a nádory
.. imunita. Využití imunitních mechanismů v léčbě nádorů. 3...

Maligní melanom
.. faktory, incidence, mortalita, onkol. hlášení, výskyt v jed..

Úvod do lymfologie
.. lymfedému, incidence lymfedému, klasifikace, klin. obraz, vyšetření a ..

Genetika CF
..klíčová slova: model molekulární patogeneze, vývoj příznaků, incidence CF,mutace CFTR..

Leukemia in children and adults
.. aberrations, immunophenotypes, cytogenetics, incidence, protocols, treatment, outcome of relapse, ALL,..