2.lékařská fakulta
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Výukové materiály

Obsah kategorizovaný dle lékařských disciplín
Akutní medicína (0)
Anatomie (34)
Anesteziologie a intenzivní medicína (12)
Biofyzika (4)
Biologie (26)
Dermatologie (20)
Diabetologie, dietetika (3)
Endokrinologie, metabolismus (4)
Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena (54)
Farmakologie (31)
Fyziologie a patologická fyziologie (53)
Gastroenterologie, hepatologie (13)
Geriatrie (2)
Hematologie (15)
Histologie, embryologie (70)
Chirurgie, traumatologie, ortopedie (60)
Imunologie, alergologie (18)
Infektologie (20)
Kardiologie, angiologie (21)
Laboratorní diagnostika (0)
Lékařská etika a právo (19)
Lékařská genetika (33)
Lékařská chemie a biochemie (47)
Lékařská informatika a informační věda (17)
Mikrobiologie (31)
Nefrologie (4)
Nelékařské zdravotnické vědy (21)
Neurochirurgie (1)
Neurologie (52)
Nukleární medicína (15)
Oftalmologie, optometrie (14)
Onkologie, radioterapie (45)
Ostatní (6)
Otorinolaryngologie (29)
Patologie a soudní lékařství (40)
Pediatrie, neonatologie (70)
Pneumologie (17)
Porodnictví a gynekologie (1)
Pracovní lékařství a toxikologie (14)
Psychiatrie, psychologie, sexuologie (22)
Radiologie a zobrazovací metody (10)
Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie (116)
Revmatologie (4)
Tělovýchovné lékařství (0)
Urologie (18)
Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství (54)
Vnitřní lékařství (69)
Všeobecné praktické lékařství (9)
Zubní lékařství (38)
   
Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy

Imunogenetika

Materiály ke cvičení z imunogenetiky

 
autor: Kamila Procházková | obor: Biologie | publikováno: 13.9.2009 | poslední úpravy: 8.6.2010 | Creative Commons License

Monogenní dědičnost

E-learningový kurz v prostředí Moodle

 
autor: Kamila Procházková | obor: Biologie | publikováno: 13.9.2009 | poslední úpravy: 8.6.2010 | Creative Commons License

Pokroky molekulární genetiky

Povinně volitelný předmět pro studenty 5. ročníku
 

 
autor: Zdeněk Sedláček | obor: Biologie | publikováno: 13.9.2009 | poslední úpravy: 8.6.2010 | Creative Commons License

Geologická medicína a balneologie

E-learningový kurz

 
autor: Kamila Procházková, Eduard Kočárek | obor: Biologie | publikováno: 13.9.2009 | poslední úpravy: 8.6.2010 | Creative Commons License

Klinická genetika

E-learningový kurz

 
autor: Eduard Kočárek, Kamila Procházková, Taťana Maříková, Alena Dimitrou | obor: Biologie | publikováno: 13.9.2009 | poslední úpravy: 8.6.2010 | Creative Commons License

Studijní materiály k oboru Klinická genetika

Studijní materiály

 
autor: Eva Seemanová | obor: Biologie | publikováno: 13.9.2009 | poslední úpravy: 8.6.2010 | Creative Commons License

Cirkadiální rytmy

Cirkadiální rytmy

Zdroje pro učení fyziologie

 
autor: Helena Illnerová | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | publikováno: 13.9.2009 | poslední úpravy: 8.6.2010 | Creative Commons License

Alergická rýma a kortikosteroidy

Učební materiál

 
autor: Hana Fišerová | obor: Otorinolaryngologie | publikováno: 13.9.2009 | poslední úpravy: 8.6.2010 | Creative Commons License

Nezbytné léčivé látky, které je nutno znát ke zkoušce

Nezbytné léčivé látky, které je nutno znát ke zkoušce pro bakalářské studium - fyzioterapie, všeobecná sestra

 
autor: neuveden autor | obor: Farmakologie | publikováno: 13.9.2009 | poslední úpravy: 8.6.2010 | Creative Commons License

Farmakokineticko-farmakodynamické parametry dávkování antibiotik

Farmakokineticko-farmakodynamické parametry dávkování antibiotik

Přednáška

 
autor: Tomáš Sechser, Jan Švihovec | obor: Farmakologie | publikováno: 13.9.2009 | poslední úpravy: 8.6.2010 | Creative Commons License