Materiály k přednáškám a cvičením

Antihypertenziva a kombinační léčba hypertenze

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Hypertenze, etiopatogeneze, léčba, antihypertenziva, diuretika, beta-blokátory, blokátory kalcioavých kanálů, možnosti ovlivnění systému renin-angiotenzin-aldosteron, ACE-inhibitory

Antimykotika

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Antimykotika a jijech třídění

Antitrombotika

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Protidestičkové léky, antikoagulancia, fibrinolytika

Protinádorová a podpůrná léčba

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Buněčný cyklus, nádorový růst, dělení cytostatik, mechanismus účinku cytostatik, nežídoucí účinky cytostatik, antimetabolity, alkylační látky, zásady chemoterapie, mechanismus pritinádorového účinku hormonů, prevence

Farmakokinetika

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Farmakokinetické parametry, biologická dostupnost přípravku, biologický poločas

Farmakoterapie revmatických chorob

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Nesteroidní antirevmatika, chrobu modifikující léky RA, kortikosteroidy, biologická léčba jejich vlastnosti a mechanismus účinku, konkrétní preparáty.

Gatrointestinální trakt

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Refluxní choroba jícnu a vředová choroba - léčba, poruchy motility, meteorismus, dyspepsie, zácpa, žlučníkové obtíže, hemeroidy

Léčba a profylaxe ischémie myokardu, blokátory kalciového kanálu, nitráty

Autor: Jan Bultas

anotační obrázek

Ischemická choroba srdeční, důsledky myokardiální ischémie, ateroskleróza, blokátory kalciového kanálu - dělení, nitráty, beta-blokátory, léčba ischémie myokardu

Antibiotika - speciální část - I

Autor: Vlastimil Jindrák

anotační obrázek

Základní rozdělení antibiotik a jejich charakteristika, betalaktamy, aminoglykosidy a chinolony

Antibiotika - speciální část - II

Autor: Vlastimil Jindrák

anotační obrázek

Glykopeptidy, makrolidy, linkosamidy, antimykotika - charakteristiky skupin, antimikrobiální účinnost, klinické použití a dávkování