Materiály k přednáškám a cvičením

Formalizace znalostí a znalostní systémy

Autor: Pavel Kasal, a kol.

anotační obrázek

Lékařská terminologie. Požadavky na nomenklaturu. Klasifikační systémy. Klasifikace. Formalizace. Znalostní systémy. Logický model. Pravděpodobnostní model.

Klinický výzkum a jeho prezentace

Autor: Pavel Kasal, a kol.

anotační obrázek

Schémata klinického výzkumu. Observační studie. Experimetální studie. Medicína prokázaných faktů.

Downbeat nystagmus syndrom

Autor: Rudolf Černý, Jaroslav Jeřábek

anotační obrázek

Definice syndromu Downbeat nystagmus (DBN). Okulomotorické abnormality. Etiologie DBN. Patogeneze DBN. Vyšetřovací metody. Terapie. Prognóza. Kazuistiky.

Syndrom karpálního tunelu v ordinaci praktického lékaře

Autor: R. Mazanec

anotační obrázek

Anatomie nervus medianus. Patofyziologie, epidemiologie, rizikové faktory, klinická stádia CTS. Objektivní testy u CTS. Elektromyografie a terapeutické možnosti CTS. Pooperační péče u CTS. Syndrom kubitálního tunelu.

Periferní obrna lícního nervu

Autor: R. Mazanec

anotační obrázek

Anatomie lícního nervu. Klinický obraz a klinický nález obrny lícního nervu. Jednostranná a oboustranná obrna nervus facialis. Pomocná vyšetření a terapie. Rehabilitační péče.

Konference AMSE 99 Jerusalém

Autor: Martin Bojar

anotační obrázek

Cíl konference - dialog, výměna zkušeností, kontakty LF. Věda, výzkum. Bioetika, klinická etika. Bioetika, klinická etika. CME - Celoživotní vzdělávání.

Polyneuropatie v ordinaci praktického lékaře

Autor: R. Mazanec

anotační obrázek

Periferní neuropatie. Příčiny, příznaky a vyšetření neuropatie. Typy polyneuropatie a terapie.

Expanzivní procesy ve stř. a dol. Th s projevy „banálního“ LI syndromu

Autor: Martin Bojar

anotační obrázek

Herniace meziobratlového disku - incidence, prevalence. Kazuistiky.

Statistika I.

Autor: Pavel Kasal, a kol.

anotační obrázek

Historie a současnost. Základní rozdělení. Statistika v medicíně. Grafická reprezentace dat.

Statistika II.

Autor: Pavel Kasal, a kol.

anotační obrázek

Populace a výběr. Intervaly spolehlivosti. Hypotézy a významnost. Hypotézy o průměru. Hypotézy o rozptylu. Hypotézy o pořadových číslech. Hypotézy o alternativních hodnotách. Další statistické metody.