Materiály k přednáškám a cvičením

CNS - mozkový kmen

Autor: Rastislav Druga

anotační obrázek

Přednáška ke stažení

CNS - Mícha

Autor: Rastislav Druga

anotační obrázek

Přednáška ke stažení

Mícha

Autor: Filip Barinka

anotační obrázek

Přednáška ke stažení

Průřezy končetinami

Autor: neuveden autor

Schématický průřez končetinami

Periferní nervový systém I.

Autor: Filip Barinka

anotační obrázek

Přednáška ke stažení

Rehabilitace Vertiga

Autor: J. Jeřábek

anotační obrázek

Komplexní terapeutický přístup. Rehabilitace. Adaptace a kompenzace. Kompenzace vestibulární patologie.

Jak je to s Lymeskou borreliózou?

Autor: Martin Bojar

anotační obrázek

Klinické příznaky Lymeské borreliózy. Diagnostika. Borrelia burgdorferi. Cena diagnostických metod. Vakcinace. Prevence.

Lymeská neuroborrelióza na konci tisíciletí. "15 let po"

Autor: Martin Bojar, a kol.

anotační obrázek

Historické poznámky. Jak s diagnostikou LB. Léčba - role antibiotik. Role praktického lékaře. Prognóza.

Nádory CNS

Autor: Martin Bojar

anotační obrázek

Paraneoplastický syndrom. Chyby a omyly v praxi Praktického lékaře. Kauzuistiky.

Etika

Autor: neuveden autor

Místo úvodu aneb co je etika. Slova a jejich významy. Etika - morálka - právo. Psychologické předpoklady etického jednání. Etika a (psycho)patologie. Etika a kultura. Zrod lékařské etiky. Čtvero základních principů lékařské etiky. Informovaný souhlas. Alokace.