Doc., MUDr. Tomáš Sechser, tomas.sechser(at)ikem.cz

Farmakokineticko-farmakodynamické parametry dávkování antibiotik

Autor: Tomáš Sechser, Jan Švihovec

anotační obrázek

Přednáška

Osud léčiv v organismu, aplikace léčiv

Autor: Tomáš Sechser

anotační obrázek

Transport látek membránami, absorpce, biologická dostupnost, cesty podání, distribuce látek, biotransformace látek, exkrece látek