Materiály k přednáškám a cvičením

Neverbální komunikace

Autor: Šárka Tomová

Tento příspěvek se zabývá podrobným dělením nonverbální komunikace a podává přehled o významu jednotlivých projevů. Tyto jsou v interakci lékaře s pacientem často tou nejvýznamější informací o vnitřním prožívání nemocného.

Efektivní komunikace

Autor: Šárka Tomová

Tento krátký příspěvek zahrnuje zásady komunikace lékaře s pacientem, které jsou základním úspěchem navázání kontaktu a důvěry mezi oběma aktéry komunikačního procesu.

Konflikt a jeho řešení

Autor: Šárka Tomová

Příspěvěk se zaměřuje na charakteristiku konfliktů a jejich zvládnutí. Jednotlivé kroky řešení pomáhají konfliktní situace zvládat a osvojovat si dovednosti s tímto spojené.

Komunikace v lékařské péči

Autor: Šárka Tomová

Komunikační proces mezi lékařem a pacientem je základem pro vytvoření důvěry v terapeutický postup. Empatie jako její nedílná součást je jedním z předpokladů úspěšné léčby.

Měření fyziologických funkcí

Autor: Šárka Tomová

Téma měření fyziologických funkcí se zabývá základními údaji v měření a hodnocení  fyziologických funkcí z ošetřovatelského hlediska.

Kompetence praktického lékaře

Autor: Karel Linhart

Kompetence, kurativa, ošetřovatelství, domácí péče, návštěvní služba 

Použití flapless metody v dentální implantologii při náhradě ztráty jednoho zubu

Autor: Pavel Kříž, Taťjana Dostálová

anotační obrázek

Kazuistika

AB balance; úvod do patofysiologických aspektů

Autor: Václav Pelouch

anotační obrázek

Přednáška

Přehled seminářů předmětu humanitní základy lékařství

Autor: Ingrid Strobachová

výukový materiál pro studenty 1. ročníku magisterského studia všeobecného lékařství

Ateroskleróza

Autor: Rudolf Poledne

anotační obrázek

Přednáška