Materiály k přednáškám a cvičením

Dermatologická terapie

Autor: Jana Hercogová, Jana Bernardová

anotační obrázek

Léčebné metody, farmakoterapie, zásady léčby, moderní dermatokosmetika, přehledy extern, přehledy účinných látek.

Vyšetření kůže

Autor: Jana Hercogová

anotační obrázek

Status lokalis, vyšetření kůže, vlastnosti sliznic, popis kožních změn.

Scabies

Autor: Jana Hercogová, Helena Reisingerová

anotační obrázek

Definice, epidemiologie, etiologie, patogeneze, klinický obraz, diagnóza, terapie.

Chronický vřed dolní končetiny

Autor: Jana Hercogová, Alvand Amiri

anotační obrázek

Etiologie, epidemiologie, bércové vředy dle původu, diagnostika, terapie.

Psoriasa

Autor: Jana Hercogová, Jorga Fialová

anotační obrázek

Historie, charakteristika, prevalence, etiopatogeneze, spouštěcí mechanismy, diagnóza, terapie lokální, celková.

Dětská dermatovenerologie

Autor: Renata Schmiedbergerová

anotační obrázek

Novorozenecké dermatózy, bakteriální onemocnění.

Úvod do lymfologie

Autor: Naděžda Vojáčková, Šárka Slavíková

anotační obrázek

Definice lymfedému, incidence lymfedému, klasifikace, klin. obraz, vyšetření a diagnostika, terapie, komplikace.

Onemocnění vlasů

Autor: Jana Hercogová, Anna Jiráková

anotační obrázek

Funkce vlasů, makroskopické variace, mikroskop. struktura, cyklus růstu vlasu,  typy alopecií, choroby ovlasené kůže,

Maligní melanom

Autor: Naděžda Vojáčková

anotační obrázek

Rizikové faktory, incidence, mortalita, onkol. hlášení, výskyt v jednotlivých krajích, klasifikace, dif. dg, rozdělení melanomů, vzácné varianty, kazuistika, histopatologie, dispenzarizace.

Baso a spinocelulární karcinom

Autor: Naděžda Vojáčková

anotační obrázek

Etiologické faktory, prekancerózy, patogeneze, dif. dg., histopatologie, průběh.