Materiály k přednáškám a cvičením

Rehabilitace u vrozených vývojových vad kyčelního kloubu

Autor: Jana Jůnová

Předmět: Fyzioterapie v klinických oborech, ZS, 2roč NMgr, téma: Rehabilitace u vrozených vývojových vad kyčelního kloubu, výukový materiál

Názvosloví

Autor: Kristina Ginzelová

anotační obrázek

Podklady pro výuku Stomatologie
Magisterský studijní program všeobecné lékařství 2. LF UK
4. ročník
 

Stomatologie

Autor: Taťjana Dostálová

anotační obrázek

Podklady pro výuku Stomatologie
Magisterský studijní program všeobecné lékařství 2. LF UK
4. ročník
 

Rozštěpové vady obličeje

Autor: Milan Hubáček

anotační obrázek

Podklady pro výuku Stomatologie
Magisterský studijní program všeobecné lékařství 2. LF UK
4. ročník
 

Stomatologie

Autor: Taťjana Dostálová, Michaela Seydlová a kol.

anotační obrázek

Učebnice

Posilování ve fyzioterapii

Autor: Zdeněk Čech

2roč. BC, předmět Posilování ve fyzioterapii

Zdravotní tělesná výchova pro pacienty s vadným držením těla a se skoliozou

Autor: Zdeněk Čech

Zdravotní tělesná výchova 

Sociální rehabilitace

Autor: Šárka Slavíková

Socilání rehabilitace pro 1.ročník NMGr. Fyzioterapie 

Fyzioterapeutické principy manipulace s pacientem

Autor: Zdeněk Čech

Fyzioterapeutické principy manipulace s pacientem

Polohování - pokračování

Autor: Lucie Ujcova

rehabilitační ošetřovatelství