Materiály k přednáškám a cvičením

Mozkový kmen a mozeček

Autor: Filip Barinka

anotační obrázek

Přednáška ke stažení

Obecné vlastnosti bakteriální buňky

Autor: Otakar Nyč

Základní informace o bakteriální buňce, morfologie, barvení , stavba, vlastnosti, vztah ke kyslíku....

Fyzioterapie na neurochirurgii a spondylochirurgii

Autor: Lenka Babková

Speciální fyzioterapie 3.bc. Fyzioterapie 

Fyzioterapie v chirurgii

Autor: Lenka Babková

Speciální fyzioterapie - 3. roč. bc. Fyzioterapie 

Fyzioterapie v traumatologii

Autor: Lenka Babková

Speciální fyzioterapie - 3.roč. bc. Fyzioterapie 

Fylogeneze, ontogeneze, vývoj in utero

Autor: Marcela Šafářová

Kineziologie  

Sociální pediatrie

Autor: Petr Kašpar

náplň oboru, základní okruhy problematiky sociální pediatrie, historický vývoj vztahu společnosti k dítěti

Biopsychosociální potřeby dítěte (Zdravotně - sociální charakteristika populace dětského věku)

Autor: Petr Kašpar

Dítě ve zdraví a nemoci, potřeby a práva dítěte,  Úmluva o právech dítěte, práva hospitalizovaného dítěte. Základní principy přístupu zdravotníka k dětskému pacientovi.

Psychosociální vývoj dítěte

Autor: Petr Kašpar

Základní údaje o psychosociálním vývoji dítěte především v raném dětském věku.

Předoperační vyšetření

Autor: Vladimír Zauška

 Předoperační vyšetření