Materiály k přednáškám a cvičením

Svalová tkáň - elektronogramy

Autor: Luděk Vajner

Elektronogramy k studiu

Smyslové orgány III

Autor: Luděk Vajner

Presentace k semináři

Smyslové orgány II

Autor: Luděk Vajner

Presentace k semináři

Smyslové orgány - elektronogramy

Autor: Luděk Vajner

Elektronogramy k studiu

Smyslové orgány I

Autor: Luděk Vajner

Presentace k semináři

Kůže - elektronogramy

Autor: Luděk Vajner

Elektronogramy k studiu

Kůže

Autor: Luděk Vajner

Presentace k semináři

Svalová tkáň

Autor: Luděk Vajner

Presentace k semináři

Nervová tkáň - elektronogramy

Autor: Luděk Vajner

Elektronogramy k studiu

Nervová tkáň

Autor: Luděk Vajner

Presentace k semináři