Elearningové kurzy

Všeobecná sestra s rozšířenou výukou pediatrie - Informatika v ošetřovatelství Bc 2010/2011

Autor: Jitka Feberová, Alena Havlínová, Kateřina Kieslingová, Radim Kubeš, Zuzana Dobiašová

anotační obrázek

E learningový kurz

Výuka předmětu Informatika v ošetřovatelství ve studijním programu Všeobecná sestra s rozšířenou výukou v pediatrickém ošetřovatelství

Zdravotní laborant - Matematická statistika Bc 2010/2011

Autor: Jitka Feberová, Lubomír Štěpánek

anotační obrázek

E-learningový kurz

Výuka předmětu Matematická statistika ve studijním programu Zdravotní laborant

Fyzioterapie – Informatika a výpočetní technika Bc 2010/2011

Autor: Jitka Feberová, Alena Havlínová, Kateřina Kieslingová, Radim Kubeš, Zuzana Dobiašová

anotační obrázek

E-learningový kurz

Výuka předmětu Informatika a výpočetní technika ve studijním programu Fyzioterapie - bakalářské studium

Zdravotní laborant - Zdravotnická informatika Bc 2010/2011

Autor: Jitka Feberová, Alena Havlínová, Kateřina Kieslingová, Radim Kubeš, Zuzana Dobiašová, Alexandra Polášková

anotační obrázek

Elearningový kurz předmětu Zdravotnická informatika ve studijním oboru Zdravotní laborant - bakalářské studium

Informace v medicíně

Autor: Jitka Feberová

anotační obrázek

E-learningový kurz pro výuku předmětu Informace v medicíně - 2.ročník

Lékařská biologie I.

Autor: Kamila Procházková, Petr Geotz, Eduard Kočárek, Taťana Maříková, Zdeněk Sedláček

Kurz v Moodle - Lékařská biologie pro studenty prvního ročníku UK-2.LF
 

Imunogenetika

Autor: Kamila Procházková

Materiály ke cvičení z imunogenetiky

Monogenní dědičnost

Autor: Kamila Procházková

E-learningový kurz v prostředí Moodle

Pokroky molekulární genetiky

Autor: Zdeněk Sedláček

Povinně volitelný předmět pro studenty 5. ročníku
 

Geologická medicína a balneologie

Autor: Kamila Procházková, Eduard Kočárek

E-learningový kurz