MDDr. Martina Bejdová

Management úrazů měkkých tkání v obličeji a v dutině ústní u dětí

Autor: Martina Bejdová

anotační obrázek

Management úrazů měkkých tkání v obličeji a v dutině ústní u dětí

Obsah přednášky:
Typy ran dle mechanismu (řezná rána, tržná rána, zhmožděná rána, sečná rána, bodná rána, střelná rána, kousnutí), používané stehy, šicí materiály, postup ošetření, kazuistika, kožní lepidlo, postup ošetření.