MUDr. Miroslava Girod - Schreinerová

Nozokomiální nákazy

Autor: Miroslava Girod - Schreinerová

Výukový materiál, úvodní přednáška k problematice nozokomiálních nákaz. Původci nozokomiálních infekcí, cesty přenosu, vnímavost, specifické rizikové faktory, základní protiepidemická opatření, současná relevantní legislativa . Exogenní a endogenní nozokomiální infekce.