Mgr. Jana Zavadilová

Pertuse, černý kašel, dávivý kašel, zajíkavý kašel, stodenní kašel

Autor: Jana Zavadilová

Přednáška podává stručnou charakteristiku onemocnění, informuje o počtech hlášených případů od r. 1979 do r. 2011, o laboratorních metodách, které se používají pro diagnostiku pertuse/parapertuse; podává podrobné informace o odběru a transportu materiálu na kultivační a PCR vyšetření pertuse/parapertuse.