RNDr. Tomáš Kučera

Biochemie gastrointestinálního traktu

Autor: Tomáš Kučera

Přednáška
Všeobecné lékařství - letní semestr                                                                                      

Bioenergetika a makroergní sloučeniny

Autor: Tomáš Kučera

Přednáška

Všeobecné lékařství - zimní semestr                                                              

Proteinkinasa aktivovaná AMP

Autor: Tomáš Kučera

Seminář

Všeobecné lékařství - zimní semestr