Ústav imunologie a mikrobiologie , 1. LF UK a VFN Praha

Parazitologie I. Původci protozoárních onemocnění.

Autor: Libuše Kolářová

Přednáška prof. RNDr. L. Kolářové, DrSc. Parazitologie I. Původci protozoárních onemocnění přehledně znázorňuje původce protozoárních infekcí, jejich průkaz a výskyt, diagnostiku a terapii. Přehledně pojednává o jednotlivých infekcích alimentárních, perkutánních, sexualně přenosných a oportunních protozoálních infekcích.