Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství, UK 2. lékařská fakulta, http://www.lf2.cuni.cz/info2lf/ustavy/uvzpl/chara.htm

Sociální pediatrie

Autor: Petr Kašpar

náplň oboru, základní okruhy problematiky sociální pediatrie, historický vývoj vztahu společnosti k dítěti

Biopsychosociální potřeby dítěte (Zdravotně - sociální charakteristika populace dětského věku)

Autor: Petr Kašpar

Dítě ve zdraví a nemoci, potřeby a práva dítěte,  Úmluva o právech dítěte, práva hospitalizovaného dítěte. Základní principy přístupu zdravotníka k dětskému pacientovi.

Psychosociální vývoj dítěte

Autor: Petr Kašpar

Základní údaje o psychosociálním vývoji dítěte především v raném dětském věku.

Násilí pachané na seniorech

Autor: Petr Kašpar

Problematika násilí v seniorském věku, formy násilí, způsoby prevence a řešení

Kontinuální zvyšování kvality v poskytování zdravotní péče

Autor: Otakar Buda

Metody zvyšování kvality poskytování zdravotní péče, sledování úrovně kvality zdravotní péče.

Výživa plodu a riziko KVO v dospělosti

Autor: Karel Dohnal

Výukový materiál preventivní lékařství

Ornishova studie

Autor: Karel Dohnal

studijní materiál preventivní lékařství

Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství

Autor: Karel Dohnal

anotační obrázek

Oficiální stránky k výuce předmětu na 2.LF