Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, UK 2. lékařská fakulta, http://www.lf2.cuni.cz/info2lf/ustavy/kr/chara.htm

Polohování - pokračování

Autor: Lucie Ujcova

rehabilitační ošetřovatelství 

Metoda R. McKenzieho

Autor: Veronika Kubů

3Bc Metody kinezioterapie, výukový materiál, ZS

Biomechanika chůze

Autor: Petra Valouchová

1roč BC, předmět Základy fyzioterapie a vyšetřovací metody, ZS

Rehabilitace v plastické chirurgii

Autor: Pavlína Doubravská

2roč Nmgr, předmět Fyzioterapie v klinických oborech, ZS, výukový materiál

Rehabilitace popálených pacientů

Autor: Tomáš Křížek

2roč NMgr , výukový materiál, předmět Fyzioterapie v klinických oborech, ZS

Skoliózy

Autor: Marcela Šafářová, Olga Dyrhonová

1roč Nmgr, předmět Fyzioterapeutické metodiky, LS, výukový materiál

Reaktivní funkční změny vázané na nociceptivní aferenci

Autor: Zdeněk Čech

1ročNmgr, výukový materiál, ZS, předmět Fyzioterapeutické metodiky

Zpracování nociceptivní aference

Autor: Zdeněk Čech

1roč NMgr, ZS, předmět fyzioterapeutické metodiky, výukový materiál

Somatosenzorický systém

Autor: Zdeněk Čech

1Nmgr, výukový materiál, ZS, předmět Fyzioterapeutické metodiky

Bobath koncept - terapie plegické, spastické, hemiparetické horní končetiny; terapeutické možnosti úpro prevenci subluxace, luxace ramenního kloubu

Autor: Petra Valouchová

1NMgr, vyúkový materiál, ZS, předmět Obecné metody fyzioterapie