Histologie, embryologie

Cytologie II - elektronogramy

Autor: Luděk Vajner

Elektronogramy k studiu

Cytologie II

Autor: Luděk Vajner

Presentace k semináři

Cytologie I - elektronogramy

Autor: Luděk Vajner

Elektronogramy k studiu

Cytologie I

Autor: Luděk Vajner

Presentace k semináři

The Inner Life of Cell

Autor: Luděk Vajner

Video

Endokrinní systém

Autor: Luděk Vajner

Presentace k semináři

Nervový systém

Autor: Luděk Vajner

Presentace k semináři

Fertilizace a rýhování vajíčka

Autor: Luděk Vajner

Presentace k semináři

Vznik a vývoj blastocysty, její implantace, diferenciace embryoblastu a trofoblastu

Autor: Luděk Vajner

Presentace k semináři

Formování dvojvrstevného zárodečného terčíku a dutin

Autor: Luděk Vajner

Presentace k semináři