Všeobecné praktické lékařství

Výukové pracoviště praktického lékařství

Autor: Josef Štolfa

anotační obrázek

Oficiální stránky k výuce předmětu na 2.LF

Interní klinika

Autor: Milan Kvapil

anotační obrázek

Oficiální stránky k výuce předmětu na 2.LF

Etika

Autor: neuveden autor

Místo úvodu aneb co je etika. Slova a jejich významy. Etika - morálka - právo. Psychologické předpoklady etického jednání. Etika a (psycho)patologie. Etika a kultura. Zrod lékařské etiky. Čtvero základních principů lékařské etiky. Informovaný souhlas. Alokace.