Histologické techniky [D0604009]

Světelný mikroskop

Autor: Luděk Vajner

Praktické seznámení s přístrojem