2.lékařská fakulta
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Místo pro vaši reklamu

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 5

Ošetření rizikových pacientů

Ošetření rizikových pacientů

Podklady pro výuku Stomatologie
Magisterský studijní program všeobecné lékařství 2. LF UK
4. ročník
 

 
autor: Magdaléna Kašparová | sekce: Výukové materiály | obor: Zubní lékařství | publikováno: 9.6.2010 | poslední úpravy: 9.6.2010 | Creative Commons License

Rehabilitace popálených pacientů

2roč NMgr , výukový materiál, předmět Fyzioterapie v klinických oborech, ZS

 
autor: Tomáš Křížek | sekce: Výukové materiály | obor: Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie | publikováno: 24.2.2011 | poslední úpravy: 24.2.2011 | Creative Commons License

Rehabilitace u pacientů s míšní lézí

Výukový materiál pro studenty 4. ročníku všeobecného lékařství

Předmět rehabilitace

 

 
autor: Petra Káfuňková | sekce: Výukové materiály | obor: Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie | publikováno: 15.12.2010 | poslední úpravy: 15.12.2010 | Creative Commons License

Patologie trávicí trubice u dospělých pacientů

Přednáška

 
autor: neuveden autor | sekce: Výukové materiály | obor: Radiologie a zobrazovací metody | publikováno: 13.6.2010 | poslední úpravy: 13.6.2010 | Creative Commons License

Infekce imunokompromitovaných pacientů a dalších rizikových skupin

Materiály k tématu

Co očekávat: závažnější nebo protrahovaný průběh infekcí
vyšší invazivita
méně obvyklé patogeny
odlišné klinické projevy

Faktory ovlivňující imunitní odpověď
onkologická a imunosupresivní léčba
kortikoterapie
biologická léčba
metabolická onemocnění – DM, CHRI, hepatopatie,
alkoholismus
novorozenecký věk
stáří
gravidita
splenektomie
i.v. narkomanie

definované defekty imunitního systému:

Přirozená imunita
1. deficit fagocytozy – vrozené defekty enzymů nutných pro usmrcení bakterií
2. deficit komplementu – vrozený defekt properdinu→ vyšší riziko IMO
3. neutropenie

Příčiny:
léková toxicita
• chemoterapie
• ostatní léčiva – NSA (ibuprofen, indometacin)
ATB (PNC, cefalosporiny, vankomycin, COT)
antikonvulsiva (barbituráty, benzodiazepiny)
antithyreoideální léky,
H2 blokátory
cyklická neutropenie
sekundární autoimunní neutropenie – při SLE nebo infekci EBV, CMV, HIV, parvovirus B19
 

 
autor: Dita Smíšková | sekce: Výukové materiály | obor: Infektologie | publikováno: 1.1.2018 | poslední úpravy: 1.1.2018 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 13

Jít na stránku: 1 2

Právní aspekty poskytování zdravotní péče
.. službách.Základní právní pojmy ve zdravotnictví, práva a povinnosti poskytovatelů zdravotní péče, práva .. .. poskytovatelů zdravotní péče, práva a povinnosti pacientů, informovaný souhlas, povinná mlčenlivost, po..

Biopsychosociální potřeby dítěte (Zdravotně - sociální charakteristika populace dětského věku)
.. ve zdraví a nemoci, potřeby a práva dítěte,  Úmluva o právech dítěte, práva hosp.. ..klíčová slova: dítě, socializace, práva dítěte, potřeby dítěte, nemocné dítě..

Zákon o zdravotních službách
.. zařízeních, druhy a formy zdravotní péče, práva a povinnosti pacientů a osob pacientů b.. .. druhy a formy zdravotní péče, práva a povinnosti pacientů a osob pacientů blízkých.Práva a povinnosti pos..

Podklady pro sociologické semináře
..klíčová slova: medicíny, lékařská etika, práva.. ..klíčová slova: medicíny, lékařská etika, práva pacientů..

Plicní rehabilitace a CHOPN
.. rehabilitace u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí, res.. .. rehabilitace u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí, res..

2014 Náhradní rodinná a ústavní péče o děti
.. či neurčitou. Profesionální pěstounská péče. Práva a povinnostoi osob vykonávajících pěstounskou péč..

Anorektální malformace (ARM)
.. metody Druh a počet dalších VVV v souboru 108 pacientů s ARM ARM léčení Standardní operační technika p..

Zákon o zaměstnanosti
.. práce, veřejná služba, zákon o hmotné nouzi, práva a povinnosti uchazečů o zaměstnání, atd...

Vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací
.. Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1.lékařské fakulty UK v Praze.Seznámení se se zás..

Minulost a přítomnost Neurolog.kliniky 2. LF UK v Praze
.. neurologie v Motole. Složení pacientů, prevalence, vývoj, epidemiologické údaje. Vy..