2.lékařská fakulta
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Místo pro vaši reklamu

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 3

Glie a mikroprostředí buněk v CNS V: Pokroky v neurovědách

Skripta pro výuku neurověd

 
autor: Eva Syková | sekce: Výukové materiály | obor: Neurologie | publikováno: 25.9.2009 | poslední úpravy: 20.6.2010 | Creative Commons License

Transplantace kmenových buněk krvetvorby

Transplantace kmenových buněk krvetvorby

výukový materiál - ošetřovatelství

 
autor: Blanka Nagyová | sekce: Výukové materiály | obor: Hematologie, Onkologie, radioterapie | publikováno: 15.11.2010 | poslední úpravy: 15.11.2010 | Creative Commons License

Histiocytósa z Langerhansových buněk (dříve označována jako Histiocytósa X)

Tato prezentace velmi důkladně pojednává o langerhansově histiocytóze X. Je objasněn pojem dentritické buňky a její vývojové linie. Také je přehledně uvedena nová klasifikace. V další části prezentace je probrána klinická manifestace, zdůrazněna jsou hlavně kostní a kožní projevy. Diagnostika histiocytózy X a stanovení rozsahu onemocnění je také součástí. V neposlední řadě je rozebrána problematika diferenciální diagnostiky a terapie. ORL projevy histiocytózy jsou zmíněny také. 

 
autor: Rami Katra | sekce: Výukové materiály | obor: Otorinolaryngologie | publikováno: 1.3.2012 | poslední úpravy: 1.3.2012 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 9

 

Histiocytózy
.. 5. ročník Histiocytóza z Langerhansových buněk (LCH), histiocytóza X Etiologie, patogeneze, ..

Vývoj lidského jedince II - Dospívání
.. placentární hGH podporuje migraci zárodečných buněk a diferenciaci Leydigových buněk 21. gestační tý..

Nehnisavé neuroinfekce
.. faktory) • 2. narušení integrity buněk (nabídka autoantigenů) • 3. vznik a..

Hischprungova choroba
.. typem dědičnosti Vrozené chybění gangliových buněk myenterické a submukozní nervové pleteně ve stř..

Vrozená hluchota podle G. Van Camp (BE) transfer materiálu z celosvětového ORL sjezdu 2006
.. geny potřebné pro morfogenezi cilií vláskových buněk, genetická diagnóza sluchového poškození , gene..

EMBRYOLOGIE
.. kterým prochází jedinec od splynutí pohlavních buněk až po dospělost. U jednotlivých druhů živých orga..

Infekce a imunita (molekulární mechanismy bakteriální virulence)
.. pronikat přes sliznice do sterilních tkání a buněk hostitele, kde nemusí soutěžit o živiny a &qu..

Funkce vestibulárního ústrojí
.. rovnoměrného pohybu vycházejí ze smyslových buněk ampulárních krist obou labyrintů symetrické imp..

Nádory dětí ORL oblasti u dětí
.. mít stěny nepravidelně ztluštělé, složené z buněk myxoidního vzhledu. Kolagen stromatu má často vl..