2.lékařská fakulta
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Místo pro vaši reklamu

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 7

poruchy osobnosti

Poruchy osobnosti

Poruchy osobnosti: definice, jednotlivé typy poruch osobnosti, terapeutické přístupy

 
autor: Jana Kocourková | sekce: Výukové materiály | obor: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | publikováno: 21.5.2010 | poslední úpravy: 1.7.2010

Terapie kloubních poruch

Terapie kloubních poruch

Podklady pro výuku Stomatologie
Magisterský studijní program všeobecné lékařství 2. LF UK
4. ročník
 

 
autor: Jan Andrejs | sekce: Výukové materiály | obor: Zubní lékařství | publikováno: 9.6.2010 | poslední úpravy: 9.6.2010 | Creative Commons License

Prevence poruch mentálního zdraví

Výukový materiál Preventivní lékařství

 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­

 
autor: Veronika Benešová | obor: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena, Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | publikováno: 31.5.2010 | poslední úpravy: 16.1.2012 | Creative Commons License

Principy léčby závratí a poruch rovnováhy

Principy léčby  závratí a poruch rovnováhy

Vestibulární tonus a výpadek. Neurotransmitery vestib. systému. Emeze. Nauzea. Závrať - vertigo. Terapie.

 
autor: Rudolf Černý | sekce: Výukové materiály | obor: Neurologie | publikováno: 19.3.2009 | poslední úpravy: 7.6.2010 | Creative Commons License

Farmakoterapie afektivních poruch v dětství a adolescenci

Učební text

 
autor: Michal Hrdlička | sekce: Výukové materiály | obor: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | publikováno: 13.9.2009 | poslední úpravy: 7.6.2010 | Creative Commons License

Fyzioterapie u poruch hybnosti, shrnutí klinických poznatků

3roč Bc, předmět: Speciální fyzioterapie,LS, výukový materiál

 
autor: Irena Zounková | sekce: Výukové materiály | obor: Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie | publikováno: 30.3.2011 | poslední úpravy: 30.3.2011

KALCIUM - FOSFÁTOVÝ METABOLISMUS U DĚTÍ S poruchOU FUNKCE LEDVIN (CRI,CRF) A MOŽNOSTI LÉČBY TĚCHTO poruch

KALCIUM - FOSFÁTOVÝ METABOLISMUS U DĚTÍ S PORUCHOU FUNKCE LEDVIN (CRI,CRF) A MOŽNOSTI LÉČBY TĚCHTO PORUCH

Podklady k přednášce

 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­

 
autor: Jan Janda | sekce: Výukové materiály | obor: Pediatrie, neonatologie | publikováno: 27.1.2014 | poslední úpravy: 27.1.2014 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 28

Jít na stránku: 1 2 3

Problematika dekubitů
.. hojení. Postup při převazu, algoritmus převazu, jednotlivé.. .. intervence. Hojení chronických ran, nejčastější typy chronickýh ran, obecné zásady hojení ran, pri..

Úzkostné poruchy
.. poruchy: definice úzkosti, psychobiologie, klasifikace .. ..klíčová slova: poruchy, definice úzkosti, psychobiologie, klasifikace .. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Úzkostné poruchy | 21.5.2010 152.5 KB uživatel na příslušné faku..

Lidský život jako příběh
..klíčová slova: lidské osobnosti..

Programy a organizace zaměřené na podporu zdraví
.. WHO, Národní program podpory zdraví, jeho jednotlivé kapitoly.Jednotlivé kapitoly programu Zdraví 21 -..

Konflikt a jeho řešení
.. na charakteristiku konfliktů a jejich zvládnutí. Jednotlivé kroky řešení pomáhají konfliktní situace zvládat ..

Schizofrenie
.. charakteristiky, charakteristické symptomy, typy, etiologie, vyšetření, průběh a prognoza, tera..

Diagnostika geneticky podmíněných onemocnění
..klíčová slova: analýza, dědičné choroby, typy mutací, stabilní a nestabilní geny,MG analýza, im..

Onemocnění vlasů
.. mikroskop. struktura, cyklus růstu vlasu,  typy alopecií, choroby ovlasené k..

Sexuálně přenosné nemoci
.. infekce, klasické choroby, epidemiologie, typy a projevy, etiologie lues, zvláštní formy, l..

Výukové materiály pro obor ošetřovatelství
.. naleznete na adrese moodle.mefanet.cz. Jednotlivé tematické celky jsou obsahem sylabu výuky a o..