2.lékařská fakulta
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Místo pro vaši reklamu

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 2

Monogenní dědičnost

E-learningový kurz v prostředí Moodle

 
autor: Kamila Procházková | sekce: Výukové materiály | obor: Biologie | publikováno: 13.9.2009 | poslední úpravy: 8.6.2010 | Creative Commons License

incidence of genetic disorders, Význam genetiky v lékařství, Mikrodeleční syndromy

Výukový text

 
autor: neuveden autor | sekce: Výukové materiály | obor: Biologie | publikováno: 18.9.2009 | poslední úpravy: 8.6.2010 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 14

Jít na stránku: 1 2

Dědičné poruchy metabolismu a farmakogenetika
.. produktu  mutovaného genu. DMP - dědičnost a incidence.Problémy diagnostiky .. ..áška prezentovaná na blokové výuce Klinické gene.. .. mutovaného genu. DMP - dědičnost a incidence.Problémy diagnostiky .. ..klíčová slova: dědičné poruchy metabolismu, dědičnost a incidence, diagnostika DMP, screening.. ..klíčová slova: dědičné poruchy metabolismu, dědičnost a incidence, diagnostika DMP, s.. ..klíčová slova: dědičné poruchy metabolismu, dědičnost a incidence, diagnostika DMP, screening.. .. MUDr. Taťána Maříková, CSc. Přílohy: Příloha Datum V..

Hluchota - Genetika sluchové poruchy
..áška k výuce předmětu Klinická genetika pro 5. ročn.. ..klíčová slova: Usherův syndrom, alelické choroby, digenická dědičnost.. ..klíčová slova: á porucha sluchu, Usherův syndrom, alelické c.. .. Radka, Pourová Přílohy: Příloha Dat..

Onkogenetika 3 - CRC
.. materiál pro 5. roč. K.. ..klíčová slova: karcinomu tlustého střeva, polypóza, lynchův syn.. ..klíčová slova: tlustého střeva, polypóza, lynchův syndrom, incidence.. .. Anna Křepelová, CSc. Přílohy: Příloha Datu..

Maligní melanom
.. faktory, incidence, mortalita, onkol. hlášení, vý.. .. faktory, incidence, mortalita, onkol. hlášení, výskyt v jed.. .. Naděžda Vojáčková Přílohy: Příloha Datum V..

Úvod do lymfologie
.. lymfedému, incidence lymfedému, klasifikace, klin. obraz, vyšetření a diagnostika, te.. .. lymfedému, incidence lymfedému, klasifikace, klin. obraz, vyšetření a .. .. Naděžda Vojáčková, MUDr. Slavíková Šárka Přílohy: P..

Genetika CF
..ateriál k výuce pro 5. roč. KG.. ..klíčová slova: prostředí, monogenní choroby,cystická fibróza, model molekulární patogeneze, vývoj pří.. ..klíčová slova: model molekulární patogeneze, vývoj příznaků, incidence CF,mutace CFTR.. .. MUDr. Milan Macek jr., DrSc. Přílohy: Příloha Da..

Genetika komplexních chorob
.. testování, genetické faktory, multifaktoriální dědičnost,  vrozené vývojové vady, genetika v ps.. ..áška k výuce klinické genetiky pro studenty 5. ro.. ..klíčová slova: a komplexních chorob, genetické vlivy, f.. .. MUDr. Taťána Maříková, CSc. Přílohy: Příloha Datum V..

Obezita-vlivy životního stylu a životního prostředí
.. faktory výživové, nedostatek tělesné aktivity, dědičnost, ale paradoxně i omezování ko.. .. materiál pro magisterské a bakalářské studijní obory.. ..klíčová slova: a, životní styl, rizikové faktory, životní pros.. .. MUDr. Karel Dohnal, CSc. Přílohy: Příloha Da..

Leukemia in children and adults
..al oncology - educational material Acute leukemia.. .. aberrations, immunophenotypes, cytogenetics, incidence, protocols, treatment, outcome of relapse, ALL,.. ..klíčová slova: a in children and.. .. MUDr. Jan Starý, DrSc. Přílohy*: Příloha* Dat..

Anorectal malformations
..Anorectal malformations; Anorectal malformations;.. .. - Male, Female; ARM - embryology, genetics, Incidence, diagnosis, Magnetic Resonance Imaging,.. ..klíčová slova: Anorectal malformations, ARM,.. .. MUDr. Richard Škába, CSc. Přílohy*: Příloha* Datu..