2.lékařská fakulta
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Místo pro vaši reklamu

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 8

Zákon o zaměstnanosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí, krajská pobočka Úřadu práce, evidence uchazečů o zaměstnání, osoba se zdravotním postižením, osoba zdravotně znevýhodněná, zprostředkování zaměstnání, agentury práce, dávky v nezaměstnanosti, veřejně prospěšné práce, veřejná služba, zákon o hmotné nouzi, práva a povinnosti uchazečů o zaměstnání, atd.

 
autor: Eva Pýchová | sekce: Výukové materiály | obor: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | publikováno: 9.1.2017 | poslední úpravy: 9.1.2017 | Creative Commons License

Zákon o zdravotních službách

Nový zákon, platný od 1.4.2012, který zásadním způsobem upravuje poskytování zdravotní péče v České republice. Nahrazuje Zákon o péči o zdraví lidu, Zákon o poskytování péče v nestátních zdravotnických zařízeních a některé další vyhlášky. Stanovení podmínek poskytování zdravotních služeb ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních, druhy a formy zdravotní péče, práva a povinnosti pacientů a osob pacientů blízkých.Práva a povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb a dalších odborných pracovníků a osob v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Podmínky hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb. Činnosti související s poskytováním zdravotních služeb.

 

 
autor: Petr Kašpar | sekce: Výukové materiály | obor: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | publikováno: 28.3.2012 | poslední úpravy: 10.10.2016 | Creative Commons License

Zákon o zdravotnické záchranné službě

podmínky poskytování zdravotnické záchranné služby,  vymezení základních pojmů, přednemocniční neodkladná péče, činnosti zdravotnické záchranné služby, dostupnost zdravotnické záchranné služby,  plán pokrytí úzuemí kraje výjezdovými základnami, dojezdová doba, povinnosti poskytovatele akutní lůžkové péče, urgentní příjem, kontaktní místo, bezpečnostní rada kraje

 
autor: Eva Pýchová | sekce: Výukové materiály | obor: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | publikováno: 7.6.2012 | poslední úpravy: 7.6.2012 | Creative Commons License

Zákon o specifických zdravotních službách 2.část

posudková péče, lékařský posudek  - posuzování zdravotní způsobilosti, posuzování zdravotního stavu, posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělání, k tělesné výchově  a sportu, pracovně lékařské služby, kategorizace prací, riziková práce, dozor na pracovištích, povinnosti zaměstnavatelů, zaměstnanců, poskytovatelů pracovně lékařských služeb, nemoci z povolání, uznávání nemocí z povolání

 

Zákon o specifických zdravotních službách 1.část

zdravotní služby poskytované za zvláštních podmínek - asistovaná reprodukce, sterilizace, kastrace, změna pohlaví, psychochirurgické výkony, genetická vyšetření, odběry lidské krve, léčba krví. Podmínky výkonu, informovaný souhlas, povinnosti poskytovatelů, odborná komise, odborné stanovisko, souhlas soudu.  Ověřování nových postupů použitím metody, která dosud nebyla v klinické praxi na živém člověku zavedena

 

 
autor: Eva Pýchová | sekce: Výukové materiály | obor: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | publikováno: 7.6.2012 | poslední úpravy: 7.6.2012 | Creative Commons License

ochrana a podpora veřejného zdraví, Zákon 258/2000 Sb.

Výukový materiál preventivní lékařství

 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­

 

ochrana a podpora veřejného zdraví, Zákon 258/2000 Sb. část druhá

Výukový materiál v oboru preventivní lékařství,

 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­

 
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 8

 

Sociální služby
..Zákon o sociálních službách, sociální poradenství, služ.. ..on o sociálních službách, sociální poradenství, slu.. ..klíčová slova: ociální s.. .. citlivé [?] Licence Sociální služby zákon | 9.1.2017 85.84 KB uživatel na příslušné faku.. .. Eva Pýchová Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost ..

Sociální pojištění
..Zákon o organizaci a provádění sociálního zabe.. ..on o organizaci a provádění sociálního zabe.. ..klíčová slova: ociální p.. .. Eva Pýchová Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost ..

Nemocenské pojištění
..Zákon o nemocenském pojištění, orgány nemocenského poji.. ..on o nemocenském pojištění, orgány nemocenského poj.. ..klíčová slova: ocenské .. .. Eva Pýchová Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost ..

Pěstounská péče
..Zákon o sociálně-právní ochraně dítěte,  pěstou.. ..on o sociálně-právní ochraně dítěte,  pěstou.. ..klíčová slova: ounská .. .. Eva Pýchová Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost ..

Důchodové pojištění - důchody
..Zákon o důchodovém pojištění, druhy důchodů, starobní d.. ..on o důchodovém pojištění, druhy důchodů, starobní .. ..klíčová slova: odové pojištění, důc.. .. Eva Pýchová Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost ..

Důchodové pojištění - popis
..Zákon o důchodovém pojištění,  druhy dávek, popis .. ..on o důchodovém pojištění,  druhy dávek, popis.. ..klíčová slova: odové .. .. Eva Pýchová Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost ..

Minirepetitorium obecné farmakologie
..ologie, farmacie, toxikologie, léková politika, l.. ..klíčová slova: ologie, farmacie, toxikologie, biologická .. ..klíčová slova: zákon o léčivech, léčivá látka, léčivý přpravek, nežádo.. ..klíčová slova: ovilance, zákon o léčivech, léčivá látka, léčivý př.. .. autor Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [..

Postgraduální a specializační vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví
.. verzi platné od 1.7.2017. Východiskem je zákon č. 95/2004 o podmínkách získávání a uznávání odbo.. ..ová prezentace, která se snaží studenty seznámit s .. ..klíčová slova: vzdělávání, atestace, postgraduální v.. ..klíčová slova: vzdělávání, atestace, postgraduální v.. .. Petr Kašpar Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?]..