Materiály k přednáškám a cvičením

Syndromy s projevy genomického imprintingu

Autor: Eva Seemanová

Článek

Informační materiály genetické ambulance

Autor: neuveden autor

Doporučení pro jednotlivá vyšetření

Ověřovací test z genetiky

Autor: neuveden autor

5 testových otázek

Kdy má praktický pediatr odeslat dítě/rodiče ke genetickému vyšetření a co lze očekávat

Autor: Eva Seemanová

Článek

Syndromy chromozomální instability

Autor: Eva Seemanová

Článek

Cytogenetické a molekulárně cytogenetické vyšetření

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Schematické znázornění průběhu cytogenetického vyšetření

Chromozomy a nádory, základy onkocytogenetiky

Autor: Eduard Kočárek

Materiály k výuce onkocytogenetiky

Indikace a principy molekulárně-genetického vyšetření

Autor: Eva Seemanová

Článek

Reflexní a řízená motorika

Autor: Věra Valoušková

anotační obrázek

Poznámky k přednáškám

Fyziologie těhotenství

Autor: Daniel Hodyc

anotační obrázek

Poznámky k přednáškám