Materiály k přednáškám a cvičením

Alkohol

Autor: Jaroslav Zikmund

Přednáška

Vyhláška MZ č. 440 o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění

Autor: neuveden autor

Text vyhlášky

Vyhláška MZ č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a o pohřebnictví Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů – 256/2001 Sb.

Autor: Jana Markvartová

Přednáška

Zkrácené neurologické vyšetření

Autor: neuveden autor

Přednášky - magisterské studium 5. ročník

Epilepsie a epileptické záchvaty

Autor: Petr Marusič

Přednášky - magisterské studium 5. ročník

Degenerativní onemocnění nervového systému

Autor: Rudolf Černý

Přednášky - magisterské studium 5. ročník

Akutní stavy v neurologii

Autor: Rudolf Černý

Přednášky - magisterské studium 5. ročník

10-ti minutové neurologické vyšetření

Autor: Rudolf Černý

Přednášky - magisterské studium 5. ročník

Vybavení pro poskytování první pomoci

Autor: neuveden autor

Studijní zdroj pro výuku První pomoci magisterského i bakalářského studia:
Prezentace nenahrazuje učební text, slouží především jako osnova pro přednášku a plný smysl dostává až spolu s výkladem. Samotná prezentace bez výkladu je pro studenta málo přínosná a může být i mylně chápána.

Poranění teplem, chladem, elektrickým proudem

Autor: neuveden autor

Studijní zdroj pro výuku První pomoci magisterského i bakalářského studia:
Prezentace nenahrazuje učební text, slouží především jako osnova pro přednášku a plný smysl dostává až spolu s výkladem. Samotná prezentace bez výkladu je pro studenta málo přínosná a může být i mylně chápána.