Materiály k přednáškám a cvičením

Virové hepatitidy

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Přednáška

Virus HIV

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Přednáška

Interpretace serologického výsledku

Autor: Eva Žampachová

Podklad pro seminář

Glie a mikroprostředí buněk v CNS V: Pokroky v neurovědách

Autor: Eva Syková

Skripta pro výuku neurověd

Tkáňový metabolizmus a obezita

Autor: Jan Kopecký, Pavel Flachs

Přednáška
2. ročník - letní semestr

Biochemie ledvin

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Přednáška
2. ročník - letní semestr

Biochemie plic

Autor: Jana Novotná

anotační obrázek

Přednáška
2. ročník - letní semestr

Organické sloučeniny dusíku

Autor: neuveden autor

Přednáška
1. ročník - bakaláři

Molekulární genetika v diagnostice a výzkumu dětských akutních leukemií

Autor: Jan Trka

anotační obrázek

Speciální onkologie - výukový materiál, 5. ročník

Medicína a filozofování

Autor: Petr Příhoda

Přednáška pro studenty magisterského oboru všeobecného lékařství a ostatních zdravotnických oborů