Materiály k přednáškám a cvičením

2.ročník - Patologické složení moče

Autor: Miroslava Rovenská

Seminář
Všeobecné lékařství - letní semestr
 

Bibliografické zdroje

Autor: Jitka Feberová

anotační obrázek

Primární zdroje. Standardizace klíčových slov v MeSH. Citace.

Podávání léků

Autor: Šárka Tomová

tento příspěvěk se zabývá základními informacemi, které je třeba si osvojit při podávání léků pacientům.

Dekurz

Autor: Šárka Tomová

Tento příspěvek mapuje základní údaje uváděné v dekuzru. Modifikace jednotlivých typů dekurzů je vyhrazena.

Mýty o komunikaci

Autor: Šárka Tomová

Příspěvek pojednává o mýtech, které přetrvávají v oblasti komunikace a mohou mít vliv na úspěch sdělení mezi zdravotníkem a pacientem.

Komunikační dovednosti

Autor: Šárka Tomová

Příspěvek se zabývá vybranými komunikačními dovednostmi nezbytnými pro práci zdravotnického pracovníka. Uvádí přehled některých komunikačně-psychologických typů a jejich krátké charakteristiky.

Negativní komunikace

Autor: Šárka Tomová

Příspěvek se zabývá problematikou negativní komunikace, jednotlivými kroky v řešení konfliktu, a způsoby řešení konfliktu.

Základy komunikace

Autor: Šárka Tomová

Tento příspěvek je zameřen na přehledné shrnutí základních pojmů, týkajících se komunikace, komunikačního procesu. osvojení těchto bazálnívh základů je předpokladem pro další osvojování komunikačních témat nejen v profesionální rovině.

Komunikace II

Autor: Šárka Tomová

Tento příspěvek zahrnuje v úvodní fázi některé základní pojmy z oblasti komunikace, v další části se zabývá jednotlivými formami yybraných komunikačních dovedností nezbytnými v interakci zdravotník - pacient.

Komunikace III

Autor: Šárka Tomová

Tento příspěvek obsahuje pohled na komunikaci z hlediska lékaře, umění vést rozhovor, klást otázky a uvědomění si všech okolností, které mohou narušovat efektivní komunikaci.