Materiály k přednáškám a cvičením

Problematika dekubitů

Autor: Hana Nikodémová

Proleženina, definice, negativní faktory, ovlivňující vznik a vývoj dekubitů, predilekční místa vzniku, klasifikace dekubitů, stanovení míry rizika ke vzniku dekubitu, ošetřovatelské intervence, léčebné ošetřovatelské intervence. Hojení chronických ran, nejčastější typy chronickýh ran, obecné zásady hojení ran, princip hojení. Postup při převazu, algoritmus převazu, jednotlivé ukázky.
 

Náhlé příhody břišní úrazové

Autor: Alexandr Kučera

Podklady pro výukový seminář "Náhlé Príhody břišní úrazové" - VI. ročník

Chirurgická léčba vrozených srdečních vad

Autor: Tomáš Tláskal

Podklady pro výukový seminář "Chirurgická léčba vrozených srdečních vad" - VI. ročník

Domácí péče

Autor: Karel Linhart

Studijní materiál pro studenty 2. ročníku 

ADHD (Attention deficit/hyperactivity disorder)

Autor: Michal Goetz

anotační obrázek

ADHD (Attention deficit/hyperactivity disorder): patofyziologie, klinický obraz, léčba

Deprese

Autor: Michal Goetz

anotační obrázek

Deprese: symptomy, diagnostika, terapie

Poruchy osobnosti

Autor: Jana Kocourková

anotační obrázek

Poruchy osobnosti: definice, jednotlivé typy poruch osobnosti, terapeutické přístupy

Poruchy příjmu potravy

Autor: Jiří Koutek

anotační obrázek

Poruchy příjmu potravy: klinický obraz, léčba

Psychotická onemocnění v dětském věku

Autor: Iva Dudová

anotační obrázek

Psychotická onemocnění v dětském věku: klinický obraz, léčba

Suicidální jednání v dětství i dospělosti

Autor: Jiří Koutek

anotační obrázek

Suicidální jednání v dětství i dospělosti: definice, epidemiologie, rizikové faktory, první pomoc